Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Coronavirus - information

Med anledning av spridningen av coronaviruset har vi samlat AcadeMedias riktlinjer och övrig information på vår webb.
Informationen uppdateras kontinuerligt.

Läs mer om AcadeMedias riktlinjer här

Hallå där Mattias Hammar!

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Du är ny trygghetschef på AcadeMedia. Din roll känns extra aktuell och viktig eftersom vi i förra  veckan möttes av nyheten om ett attack på en skola i Eslöv. Vem är du?

– Jag har arbetat länge som polis och kommer senast från säkerhetsbranschen. I min roll som säkerhetskonsult har jag under de senaste åren levererat utbildningar och trygghetstjänster till AcadeMedia.

Vad kommer du göra på AcadeMedia?

– Jag kommer arbeta operativt som stöd i våra verksamheter. Det kan handla om skolor som behöver stöd efter en incident, skolor som står inför en hotbild eller har problem med trygghetsfrågor. Jag kommer kunna stötta med råd och praktisk hjälp, t.ex. med riskanalyser, åtgärdsplaner och krisstöd. Under hösten kommer jag hålla utbildningar. Kompetensutveckling är ett effektivt verktyg för att skapa tryggare skolor. Man kan göra mycket i sin befintliga organisation.

När ska man som rektor höra av dig till dig?

– När man har en dålig känsla i magen, känner oro eller vill ha ett bollplank. Det behöver inte vara efter att något allvarligt har hänt utan inför en aktivitet som man ser risker i. Min roll är helt enkelt till för att ge stöttning till chefer i trygghetsarbetet på skolorna.

AcadeMedia erbjuder sedan 2017 en utbildning som handlar om vad man ska göra vid ”pågående dödligt våld – PDV”. I höst drar den förhoppningsvis igång igen. Kan inte den här typen av utbildningar skapa rädsla?

– Vi vet att rektorer statistiskt sett kommer gå genom hela sin yrkeskarriär utan utsättas för en skolattack. Men vi vet tyvärr att det kommer hända igen, någonstans, och en situation blir inte farligare för att man är medveten och förberedd. Utbildningen är en möjlighet för chefer att få verktyg så att man har större chans att gå ur en händelse med så bra resultat som möjligt. Det är en utbildning med utgångspunkt i trygghet, som man inte behöver vara orolig för att gå.

– När du går en första hjälpen-utbildning känns den nya kunskapen väldigt nära och relevant i stunden och du kommer gå på tå efteråt. Men efter ett par dagar inser man att risken fortfarande är liten för att någon i ens närhet ska drabbas av exempelvis hjärtstopp. Skillnaden är att man vet hur man ska hantera det ifall det händer. Så kan man tänka kring den här utbildningen också. Vardagen blir inte farligare efteråt, det som förändras är att du fått mer kunskap om hur du ska agera.

Utbildningarna om ”pågående dödligt våld” öppnar under hösten under förutsättning att restriktionerna för att träffas fysiskt lättar. Anmälan öppnar om några veckor i AcadeMedias Academys utbildningswebb.