Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Många lättade restriktioner från 29 september

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Från och med den 29 september avvecklas många restriktioner som infördes på grund av covid-19. Folkhälsomyndigheten poängterar fortsatt att vaccinering är den viktigaste åtgärden för att minska smittspridning och skydda sig själv och andra.

Efter den 29 september ska det vara möjligt att leva i princip som vanligt för fullvaccinerade. För AcadeMedias verksamheter innebär beskedet att flera riktlinjer och rutiner kommer att tas bort eller ändras. Lättnaden innebär bland annat att de som har arbetat hemifrån succesivt kan återgå till arbetet och att det blir möjligt att träffas i större grupper. Råden om att tvätta händerna, hålla avstånd, stanna hemma vid symtom och testa sig ligger kvar även efter 29 september.

Folkhälsomyndighetens samlade bedömning grundar sig framförallt i att omkring 70 procent av befolkningen över 16 år är fullvaccinerade och det har lett till en minskad smittspridning.

#Corona