Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Hej Magnus Wicksell!  

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Du är ny specialist på pensioner och förmåner. Vad kommer du att göra hos oss?  

– Jag kommer att arbeta med våra samarbetspartners, men framför allt försöka höja våra medarbetares kunskap och förståelse om vår tjänstepension. Nu i höst kommer jag till exempel ta fram ett enkelt utbildningsmaterial tillsammans med AcadeMedia Academy.   

Idag är det Tjänstepensionens dag. Vad är egentligen tjänstepension?   

– Tjänstepensionen är den del av pensionen som betalas av AcadeMedia. Det är en slags lön som sätts av till dig varje månad och som skapar ekonomisk trygghet nu och i framtiden. Till exempel så finns det ett ekonomiskt skydd om du blir långvarigt sjuk.   

Många upplever att pensionsfrågor är svåra och blir stressade av det. Vad tänker du kring det?  

– Jag tror att många vill förstå mer av hur det fungerar och få en överblick. Ibland har pensionssektorn en förmåga att krångla till det, men det är inte särskilt komplicerat. Om du ger det 15 min lovar jag att du kan få en bra överblick.   

Var ska man börja?  

– Börja med att skapa ett konto på minpension.se, så får du en bra överblick över din allmänna pension, tjänstepensionen och ditt privata pensionssparande. Gå därefter till Pensionsmyndighetens webbplats för att titta närmare på din allmänna pension. Och till sist loggar du in på Collectums webbplats för att se om du är nöjd med dina val kring tjänstepensionen.   

Om jag vill ha förslag på vilka placeringar jag kan göra, vart vänder jag mig då?  

– I förmånswebben kan du få oberoende pensionsrådgivning genom tjänsten LifePlan. Har du gjort ett val av alternativ ITP så kontaktar du Söderberg & Partners.