Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Nominera till ledarutmärkelser 2021

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Nu är det dags att nominera ledare och team som utmärkt sig särskilt under året. Du kan nominera i kategorierna lärande, effektivitet, attraktivitet, innovativ utveckling samt årets team. Sista dag för nominering är den 15 oktober.

Läs mer om bakgrunden till respektive utmärkelse och lämna din nominering med tillhörande motivering HÄR.