Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

World Education Week – goda exempel från hela världen

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Vittra International Rösjötorp i Sollentuna är som enda svensk skola utvald att dela med sig av erfarenheter på den internationella konferensen World Education Week. Konferensen är öppen för alla och pågår mellan 3 – 8 oktober. 

World Education Week är en kostnadsfri, återkommande konferens för pedagoger, skolledare och andra som är intresserade av skola och utbildning. T4 Education är initiativtagare och har sedan starten våren 2020, utöver World Education Week, bland annat anordnat flera lärarkonferenser med tillsammans över 200.000 deltagande lärare från hela världen. 

I år kommer ämnen som innovationhållbar utveckling och hälsofrämjande arbete att lyftas särskilt. På temat om hur vi gör elever till globala världsmedborgare kommer Vittra International Rösjötorp att visas upp som förebild.   

– Vi kommer att berätta om hur vår skola bildar nätverk med samhället runt omkring oss och hur vi arbetar för att främja elevernas förståelse för att vara en del i ett större sammanhang och bidra till ett bättre samhälle, säger Lea Colner, rektor för Vittra Rösjötorp. 

Under hela veckan kommer närmare hundra sändningar att genomföras av skolor från hela världen, i år deltar bland annat skolor från Pakistan, Ecuador, Armenien, USA, Filippinerna, Indien, Ghana, Storbritannien, Sydafrika och Brasilien.  

– Våra elever tycker det är väldigt spännande att vi ska vara med och att skolor i hela världen får ta del av hur vi arbetar i Sollentuna. Att på detta sätt få vara internationella förebilder och berätta hur vår skola arbetar med medvetet lärande och vårt samhällsengagemang lokalt är en ära för mig och mina lärare på skolan, säger Lea Colner. 

Evenemanget ägde rum mellan 3-8 oktober. Inspelningarna från evenemanget kommer finnas tillgängliga inom kort. Mer information finns här.