Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Coronavirus - information

Med anledning av spridningen av coronaviruset har vi samlat AcadeMedias riktlinjer och övrig information på vår webb.
Informationen uppdateras kontinuerligt.

Läs mer om AcadeMedias riktlinjer här

Ändrade rekommendationer om testning och hur länge man ska stanna hemma vid symtom 

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Från och med den 1 november ändras corona-rekommendationerna om testning och hur länge man ska stanna hemma. Alla som får symtom som kan tyda på covid-19 ska även fortsättningsvis stanna hemma.  

Förändringen innebär att fullvaccinerade unga och vuxna samt de som haft covid-19 de senaste sex månaderna i regel inte längre behöver testas sig vid symtom. De som fortsättningsvis behöver testa sig är de som ännu inte har vaccinerat sig samt de som ingår i en smittspårningskedja och har symtom.   

Så länge ska man stanna hemma  

Alla som får symtom som kan tyda på covid-19 ska även fortsättningsvis stanna hemma. Barn i förskoleåldern, fullvaccinerade personer och de som haft covid-19 de senaste sex månaderna kan återvända till arbete, skola och förskola om de har varit feberfria i minst ett dygn och känner sig friska. Det gäller även om vissa luftvägssymtom kvarstår. I de allra flesta fall innebär det att man behöver vara hemma från ett par dagar upp till en vecka. Medarbetare och vårdnadshavare behöver med stöd av rekommendationerna göra en egen bedömning av när de själva eller barnet har ett tillräckligt gott allmäntillstånd för att återgå till arbete, skola och förskola.  

Syftet med rekommendationerna är att undvika spridning av covid-19 och skydda personer som har störst risk för allvarlig sjukdom, men även förhindra luftvägsinfektioner som RS-virus och influensa. Mer information om ändringarna finns på AcadeMedias coronawebb och på Folkhälsomyndighetens webbplats