Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Coronavirus - information

Med anledning av spridningen av coronaviruset har vi samlat AcadeMedias riktlinjer och övrig information på vår webb.
Informationen uppdateras kontinuerligt.

Läs mer om AcadeMedias riktlinjer här

“Nu är vi äntligen igång med alla ledarutvecklingsprogram igen”

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Ledarskapet är en avgörande framgångsfaktor för att medarbetare ska trivas, må bra och utvecklas. Nu är alla utvecklingsprogram för ledare åter igång efter de lättade corona-restriktionerna. I höst får även nya chefer möjlighet att delta i mentorprogram.

– Vi ska ha bra ledare i AcadeMedia och det förutsätter att vi arbetar strategiskt med kompetensförsörjning och ledarutbildning, både för blivande, nya och seniora ledare, säger Lisa Oldmark, HR-direktör och chef för AcadeMedia Academy.

Ledarutveckling – en prioriterad fråga

AcadeMedia Academy anordnar sedan flera år tillbaka olika program och utbildningar för att utveckla och utmana ledare. Sammanlagt har omkring 300 personer gått talangprogrammet för blivande ledare och mentorprogrammet för seniora chefer under de senaste åren.
Syftet med talangprogrammet är att fånga upp blivande ledare och ge dem möjlighet till utveckling och konkreta verktyg för att ta sig an en ledarroll. Mentorprogrammet riktar sig till seniora chefer som är redo för mer komplexa uppgifter.

– Vi är väldigt stolta över våra ledarutvecklingsprogram, dels hur de har förbättrats och förfinats över tid, men också den fantastiska respons vi får från deltagare. Den visar verkligen på vilken nytta programmen haft för våra ledare. Det är extra roligt att möta ledare som börjat sin ledarkarriär med talangprogrammet, säger Lisa Oldmark.

Nya ledare får mentor

En nyhet detta läsår är att AcadeMedia Academy har startat ett utvecklingsprogram för nya ledare. Genom programmet får nya chefer möjlighet att paras ihop med en senior chef som stöttar dem i den nya rollen.

– Vi kan se att det finns ett behov av att ha en mentor när man är ny i sin roll. Att vara ledare i utbildningsbranschen är krävande och det är viktigt att man får bra förutsättningar för att utvecklas och komma in i uppdraget, säger Lisa Oldmark.

Nyfiken på utvecklingsprogrammen för ledare? Titta i katalogen.