Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Coronavirus - information

Med anledning av spridningen av coronaviruset har vi samlat AcadeMedias riktlinjer och övrig information på vår webb.
Informationen uppdateras kontinuerligt.

Läs mer om AcadeMedias riktlinjer här

Nyfiken på språkutvecklande arbetssätt?

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Ett välutvecklat språk är en förutsättning för att ta till sig kunskap, oavsett om det är i klassrummet eller i skolans verkstad. Både elever med svenska som första- och andraspråk behöver stöd för att utveckla sin språkliga kompetens. I december startar en ny basutbildning i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.

– För att som lärare kunna säkerställa att alla elever verkligen inhämtar den kunskap som undervisningen erbjuder, har fler och fler förstått betydelsen av att arbeta aktivt med att stödja elevernas språk. Det här är viktigt för alla pedagoger, oavsett vilket ämne du undervisar i, säger Maria Bivesjö, som leder kursen via AcadeMedia Academy.

Alla elever gynnas av ett välutvecklat språk

“Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt bas” är en utbildning i fyra delar. Som deltagare får man med sig kunskaper om hur hjärnan fungerar i inlärningssituationer och konkreta verktyg för att stötta eleverna att utveckla sitt språk. Efter varje träff kommer får läraren uppgifter att testa i sin undervisning.

– Vi ser generellt att språkförmågan hos många elever minskar och det gör det svårare för dem att tillgodogöra sig kunskaper. Elevernas språkkunskaper varierar mycket idag och vi kommer titta på hur man kan möta varje individ på den nivå som de befinner sig på. Alla elever gynnas av att ha ett välutvecklat språk. Det är en viktig samhällsfråga. Vi vet att sämre språkkunskaper är en riskfaktor för att inte klara skolan, säger Maria Bivesjö.

Inga särskilda förkunskaper krävs

Utbildningen är på distans och startar den 1 december. Maria Bivesjö hoppas att pedagoger som vanligtvis inte arbetar med språkutveckling anmäler sig.

– Alla pedagoger är välkomna att anmäla sig, oavsett vilka ämnen man undervisar i och oavsett förkunskaper.

Anmälan och mer information om utbildningen finns här