Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Covidpass krävs inte vid öppet hus och mindre luciafiranden

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Från och med den 1 december krävs covidpass (också kallat vaccinationspass) som visar att man är vaccinerad för att komma in på vissa tillställningar som har över 100 besökare. Skolor behöver i de flesta fall inte begära covidpass av besökare. Däremot kvarstår rekommendationer om att göra det möjligt att hålla avstånd och erbjuda handsprit.  

Regeringen har beslutat att arrangörer av vad som kallas allmänna sammankomster och offentliga tillställningar antingen måste införa olika typer av restriktioner för besökare, eller begära att få se giltigt covidpass för besökare över 18 år. Polismyndigheten beslutade den 29 november att öppet hus inte ska betraktas som allmän sammankomst eller offentlig tillställning. Skolavslutningar och mindre luciafiranden (i klasser eller i en skolas aula eller matsal för en liten krets besökare) betraktas inte heller som offentliga tillställningar. Även arbetsplatser är undantagna från kravet.

Skolor behöver alltså inte begära covidpass av besökare över 18 år även om antalet besökare är över 100, men det ska vara möjligt för besökare att hålla avstånd och handsprit ska finnas tillgängligt. Sveriges kommuner och regioner, SKR, utreder om covidpass ändå kan användas på skolors eget initiativ.

Ett undantag – större konserter

Konserter och luciatåg dit allmänheten kan köpa biljetter, eller en stor krets är inbjuden, betraktas som offentlig tillställning. Vid dessa tillställningar behöver besökarna visa upp covidbevis. Myndigheten för digital förvaltning har tagit fram appen ”Vaccinationsbevis verifiering” för att kunna verifiera covidpass.

Mer information

Läs mer i rutinen för ”Öppet hus och andra tillställningar hösten 2021” och vanliga frågor och svar om covidpass.