Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Coronavirus - information

Med anledning av spridningen av coronaviruset har vi samlat AcadeMedias riktlinjer och övrig information på vår webb.
Informationen uppdateras kontinuerligt.

Läs mer om AcadeMedias riktlinjer här

Incident på NTI Gymnasiet Kristianstad

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Måndag den 10 januari inträffade en allvarlig incident på NTI Gymnasiet Kristianstad där en knivbeväpnad person gick till attack i ett klassrum på skolan. Personen skadade en elev och en medarbetare innan eleverna kunde slussas ut ur klassrummet. Personen som låg bakom incidenten greps av polis på plats och är nu anhållen, misstänkt för mordförsök.

Två personer fördes till sjukhus där de  vårdas för sina skador. Den skadade elevens tillstånd uppges på måndagen vara allvarligt men inte livshotande. Skolans medarbetare har lindrigare stickskador.

– Skolan har agerat enligt våra säkerhetsrutiner, säger AcadeMedias säkerhetschef Mattias Hammar som rest till skolan för att stötta på plats.

– Nu fokuserar vi på säkerhet och trygghet för våra elever och medarbetare och deras välmående. Vi har bra rutiner för krisstöd vid allvarliga händelser, säger Mattias Hammar.

Skolledning och medarbetare får, förutom stöd från AcadeMedia, även support från kommunens krisledningsteam POSOM-gruppen och Fältgruppen.

Frågor från media hänvisar vi tillsvidare till Jenny Wahlberg, kommunikationschef AcadeMedias grund- och gymnasieskolor, 073 078 71 82.