Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Nya rekommendationer kring karantän och testning

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Från och med den 20 januari gäller en hel del nya rekommendationer som påverkar alla medarbetare. Det handlar främst om ändringar som testning, slopad familjekarantän i vissa fall och hur chefer informerar om smitta på enhet. 

– Det är bra att karantänstiden kortas, samtidigt hoppas jag verkligen att det inte betyder ännu snabbare smittspridning, säger Paula Hammerskog, coronaansvarig på AcadeMedia.

– Våra verksamheter är hårt belastade och många är hemma i familjekarantän och vabbar. De nya reglerna betyder att fler kan komma tillbaka snabbare och att vi förhoppningsvis kan hålla igång våra verksamheter. Vi hoppas nu att så många som möjligt får sin tredje dos vaccin och att smittspridningen inte fortsätter att öka. 

Detta påverkar dig som medarbetare

Om du får symtom

Alla som har symtom ska stanna hemma i minst fem dagar – det är symtomen som styr hur länge man stannar hemma. Det gäller oavsett om man har konstaterad covid-19 eller inte.

Har man covid-19 ska man vara hemma minst 5 dagar och de sista två dagarna ska man känna sig frisk och vara feberfri.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att medarbetare i verksamheter som måste arbeta på plats samt elever i grundskola och gymnasiet testar sig med PCR-test (regionernas tester). Det går också bra att testa sig med antigentester (även kallat hemtester eller snabbtester). Även de som inte är prioriterade för testning kan köpa ett antigentest i till exempel livsmedelsbutiker eller apotek. 

Om man har testat sig och fått ett positivt resultat (antingen på ett antigentest eller ett PCR-test) under de senaste tre månaderna behöver man inte isolera sig ifall  man är symtomfri och någon i hemmet insjuknar i covid-19.

Om du bor med någon som har covid-19

Har någon i hushållet bekräftad covid-19 (oavsett om det är genom ett antigentest eller PCR-test) ska övriga i hushållet stanna hemma i fem dagar från det att personen fick symtom. Undantag finns för de personer i hushållet som är symtomfria och:

  • har vaccinerat sig med dos 3,
  • har haft covid-19 de senaste 3 månaderna
  • nyckelpersoner i samhällsviktig verksamhet där närvaro är nödvändig för driften (där ingår inte skolverksamhet, utan till exempel funktioner som arbetar med försörjning av dricksvatten eller elförsörjning).

Ändrade rutiner efter den 20 januari 2022

Riktlinjer vid bekräftad smitta (inklusive brevmallar)
Rutin om snabbtester och screening
Riktlinje om fjärr- och distansundervisning