Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Digital signering av anställningsavtal

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Från och med den 31 januari kan chefer signera anställningsavtal på ett par minuter med hjälp av Bank-ID. Det sparar både tid och miljö. Ett utdrag ur belastningsregistret behöver vara tillgängligt, i de fall tjänsten kräver det, innan avtalet signeras. 

Digital signering införs för nyanställningar och längre fram kommer det även gälla avslut och förändringar. Det gäller inte konsulter eller uppdragstagare.

– Du som är chef lägger ett anställningsärende som vanligt i servicewebben och väljer om du vill signera avtalet digitalt med Bank-ID. När löneavdelningen har handlagt ärendet får du ett mejl med en länk där du kan logga in med Bank-ID, granska avtalet och signera det. När både du och den nyanställde har signerat avtalet får ni en bekräftelse på mejl med det signerade avtalet bifogat. Samtidigt arkiveras avtalet i HR-och lönesystemet, säger Elina Antonsen Hammarberg, projektledare för digital signering.

– Det är viktigt att utdraget ur belastningsregistret finns tillgängligt innan avtalet signeras. Det gäller medarbetare i förskola, grundskola och gymnasiet. Noteringen om utdraget sparas automatiskt på avtalet, och lagras digitalt, säger Elina Antonsen Hammarberg.

För att göra en digital signatur behöver både du och den du anställer ha Bank-ID, svenskt personnummer samt en giltig mejladress. Saknas något av detta så går det att skriva ut avtalet precis på samma sätt som förr.

Här finns en kort film som visar hur den nya processen går till.