Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Coronavirus - information

Med anledning av spridningen av coronaviruset har vi samlat AcadeMedias riktlinjer och övrig information på vår webb.
Informationen uppdateras kontinuerligt.

Läs mer om AcadeMedias riktlinjer här

Nu startar en ny omgång av PDV-utbildningen för utbildare

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

AcadeMedia har under flera år utbildat chefer och medarbetare i hur man ska agera vid skolattentat. Att ha övat i en trygg miljö kan leda till att konsekvenserna blir mindre om det ofattbara händer. 

Nu öppnar anmälan till vårens PDV-utbildningar (pågående dödligt våld). Utbildningen är obligatorisk för grund- och gymnasieskolor och rektor ansvarar för att den genomförs varje år. Syftet med utbildningen är att ge en ökad förmåga att hantera ett extremt farligt händelseförlopp, och minimera konsekvenserna av det. 

– Det är en utbildning med utgångspunkt i trygghet, så man behöver inte vara orolig för att gå den. Efteråt berättar de allra flesta att det varit skönt att prata ordentligt om ämnet. De känner sig mer trygga och förberedda kring hur man faktiskt ska agera om det skulle hända. Genom att få verktygen så har man en större chans att gå ur en händelse med så bra resultat som möjligt, säger Mattias Hammar, säkerhets- och trygghetschef. 

Kollektiv kunskap är avgörande – rektor utbildar

Utbildningen är avsedd för rektorer eller den person på skolan som rektor utser att hålla i dessa utbildningar lokalt. Efter utbildningen ska alla genomföra utbildningen med samtliga medarbetare på sin skola

– Den viktigaste nyckeln för att minimera konsekvenserna är en kollektiv kunskap i gruppen, det vill säga att alla vet vad som pågår och vad som kan göras. Vardagen blir inte farligare efteråt, det som förändras är att du fått mer kunskap om hur du ska agera.

Utbildningarna äger rum under mars och april i Luleå, Stockholm, Göteborg och Malmö. 

– På NTI Gymnasiet Kristianstad hade medarbetarna precis gått igenom en PDV-utbildning och vi tror att det kan varit en bidragande orsak till att det gick så bra som det ändå gjorde, säger Mattias Hammar. 

Anmälan och mer information finns i AcadeMedia Academys utbildningswebb.

Mer information om händelsen i Kristianstad.