Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Inspirationsträffar för ledare

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Under vårterminen arrangerar AcadeMedia Academy flera digitala seminarier för AcadeMedias ledare.

After School

After school för rektorer arrangeras vid tre tillfällen á 45 minuter. Varje träff har ett specifikt tema med inbjudna föreläsare.

De riktar sig främst till rektorer, men även medarbetare som har andra roller är välkomna att delta om temat känns intressant.

Kommande datum och teman:

22 mars: Leda lärares professionella lärande. Gästföreläsare: Torbjörn Hortlund, Uppsala universitet
19 april: Utveckla utbildning. Gästföreläsare: Anette Jahnke, Göteborgs universitet
10 maj: Undervisning för hållbar utveckling. Gästföreläsare: Daniel Olsson, Karlstad universitet

Läs mer om After school för rektorer på utbildningswebben.

Ledarförmiddagar

Vid sex tillfällen i vår arrangeras fristående digitala träffar för alla ledare inom AcadeMedia. Träffarna är fullproppade med ledarskapsinspiration, inom till exempel förändringsleding och hållbart ledarskap.

Träffarna leds av ett programledarpar från någon av AcadeMedias verksamheter eller staber och både interna och externa gäster är inbjudna.

Kommande datum och teman:

Tema 11 mars: Samhällssamverkan
Tema 1 april: Leda i förändring
Tema 22 april: Kollegial samverkan
Tema 6 maj: Med språket som språngbräda
Tema 20 maj: Hållbart ledarskap
Tema 3 juni: Framgångar och fuckups

Varje träff är 60–120 minuter, läs mer på utbildningswebben.