Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Vad kan man göra för att hjälpa? 

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kriget i Ukraina kan skapa både oro och en känsla av maktlöshet. Vad kan man göra för att hjälpa till på bästa sätt? 

Hjälporganisationerna är överens om att privatpersoner gör störst nytta genom att skänka pengar. På så sätt kan de fördela pengarna där behoven är som störst just nu.  

Hur skänker jag pengar? 

I förmånswebben (under förmåner, hem och fritid och välgörenhet) kan du via löneavdrag ge pengar till flera olika välgörenhetsorganisationer. Du kan också skänka till organisationer så som Unicef, Röda Korset, UNHCR och SOS Barnbyar. Fler trygga organisationer hittar du här.  

Får vi anordna insamlingar på enheten? 

Ja, det får ni gärna göra. Det som behövs nu är pengar. En del samlar in pengar genom att anordna en loppis, andra genom att skänka kläder och saker via någon organisation som kan omvandla detta till pengar och i sin tur agera på plats i Ukraina.  

Vad kan jag göra mer?  

  • Man kan ge av sin tid genom att bidra som volontär. Det finns många hjälporganisationer som just nu kraftsamlar och söker personer som kan hjälpa till med allt från bilkörning, anordna aktiviteter för barn eller språkcafé. På hjälporganisationernas webbplatser eller volontarbyrån.se kan man anmäla intresse.  
  • Många kommuner letar efter människor som har möjlighet att hyra ut en bostad, ett rum eller en stuga. Mer information finns på kommunernas webbplatser.
  • Hjälpa barn och andra i din omgivning som är oroliga och inte mår bra. Det finns många tips och råd om hur man prata med barn i en svår situation.  

Kan vi ta emot barn från Ukraina på vår förskola eller skola?  

AcadeMedias skolor har tillsammans kapacitet för att omedelbart ta emot cirka 2500 barn och unga som anlänt till Sverige från Ukraina. Koncernens förskolor kan ordna med minst 500 platser och grund- och gymnasieskolorna kan tillsammans ta emot cirka 2000 barn och unga, fördelade över hela landet. Vi ska i alla lägen göra vårt yttersta för att hjälpa till. Det är viktigt att den första kontakten går via kommunen. Vill föräldern/föräldrarna att barnen ska gå på vår förskola/skola måste de berätta det för kommunen. De har samma rätt till att välja skola som alla andra.

Läs om mottagandet av elever från Ukraina här.