Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Anmäl er skola till Skolval 2022

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

I september kommer miljontals myndiga medborgare att bege sig till vallokaler runt om i landet för att rösta i riksdagsvalet. Men även ungdomar som inte har fyllt 18 år kan göra sin röst hörd – i Skolval 2022. 

Sista anmälningsdag är 10 augusti och alla skolor som anmäler sig får ett startpaket från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). 

-Vi uppmuntrar alla våra högstadie- och gymnasieskolor att arrangera skolval. Det är ett bra tillfälle att jobba med frågor som rör demokrati och att faktiskt träna på att utöva det. Om man blickar ut i vår omvärld är det tydligt att demokratiska värden inte ska tas för givet och det är ju dagens unga som ska försvara dessa viktiga värden i framtiden, säger Jens Eriksson, chef för AcadeMedias grund- och gymnasieskolor. 

Målet: få fler skolor att delta

På valdagen brukar skolvalet redovisas även om det inte räknas in i det officiella valresultatet. Vid förra riksdagsvalet röstade 450 000 elever i skolvalet (inklusive Europaparlamentsvalet 2019) men friskolor var underrepresenterade bland deltagande skolor. 

-I år hoppas vi att fler skolor, inte minst inom AcadeMedia, väljer att delta. Academy kommer inom kort att lansera ett utbildningsmaterial som skolor kan använda när de jobbar med demokratifrågor tillsammans med eleverna, säger Petter Brobacke, utvecklingschef på AcadeMedia Academy. 

Han tror att kriget i Ukraina gör att fler känner ett behov av att prata om frågor som rör demokrati och de angrepp och hot den utsätts för. 

-Jag tänker exempelvis på propaganda och andra försök att underminera och påverka demokratin, även här i Sverige och inte minst i samband med ett val. Här kan skolan göra en viktig insats genom att ge eleverna de verktyg de behöver för att kunna reflektera och vara källkritiska.  Skolvalet är ett bra sammanhang att lyfta de här frågorna, säger Petter Brobacke. 

Läs även: Intervju med Rebecka Hinn på MUCF som är uppdragsledare för Skolval 2022:

Använd Skolval 2022 för att stärka skolans demokratiarbete  

Fakta om skolvalet

Skolvalet riktar sig till årskurs 7–9 samt gymnasiet.
Läs mer och anmäl din skola på skolval.mucf.se

Regeringens mål med skolval är  

  • att så många elever som möjligt deltar i skolvalen till Sveriges riksdag och till Europaparlamentet 
  • att stimulera till samtal om politik i skolan 
  • att öka elevers kunskap om demokrati och möjlighet att delta i politiska processer 

 

Texten uppdaterades 27 april

#skolval2022