Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Använd Skolval 2022 för att stärka skolans demokratiarbete

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

2018 valde närmare 400 000 elever att rösta i skolvalet till riksdagen och 30 april är sista anmälningsdag för att delta i årets skolval. Att anordna ett skolval för eleverna är ett gyllene tillfälle att arbeta med skolans demokratiska uppdrag.

Det är Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) som samordnar skolvalet på uppdrag av regeringen.

-Skolvalet är en av Sveriges största demokratisatsningar för unga och vi hoppas att många av AcadeMedias skolor vill delta i år, säger Rebecka Hinn, uppdragsledare för Skolval 2022 till riksdagsvalet.

Stort engagemang bland unga

Hon berättar att intresset för samhällsfrågor är stort bland unga. 6 av 10 anger att de är intresserade och många är också politiskt engagerade. Ett gott tecken i en tid där demokratiska värden på olika sätt hotas och där demokratin globalt sett är på tillbakagång.

Skolan har en särskilt viktig roll menar Rebecka Hinn.

-Många elever kommer från familjer där man pratar om politik och samhällsfrågor hemma, men för en del elever är skolan den enda platsen där de kan lära sig att ha trygga samtal och kanske träffa politiker. Därför är det i skolan som många får en grund att stå på, som gör att de kan leva och verka i ett demokratiskt samhälle, säger hon.

Viktigare med källkritik

Att det är oroliga tider i omvärlden innebär att de här frågorna blir ännu viktigare. Många unga följer kriget i Ukraina, både via traditionella nyhetssändningar och via sociala medier.

-Även de som inte följer nyheterna så aktivt hänger ändå med i sociala medier. Där är det extra viktigt att ha ett källkritiskt förhållningssätt, att man lär sig att värdera och kontrollera olika typer av informationskällor. Här kan skolan göra en stor insats, säger Rebecka Hinn.

Att arrangera ett skolval är nämligen mycket mer än att bara förse elever med valsedlar. Många skolor passar på att koppla på olika aktiviteter, både inför och efter valet.

-Man kan till exempel ha en demokrativecka på skolan, där varje lektion oavsett ämne inleds med en demokratikoppling. Demokratifrågor berör inte bara samhällskunskapen, det går att väva in i alla ämnen, säger Rebecka Hinn.

Skolvalet är ett tillfälle att utöva demokrati i praktiken, även om valresultatet inte har någon påverkan på det riktiga riksdagsvalet.

-Bland ungdomar är det bara två av tio som tror att de kan påverka politiken, ett skolval är därför ett bra tillfälle att prata om vilka möjligheter som finns att göra sin röst hörd i samhället. Vi kan inte bara prata om vad demokrati är, vi måste också bli konkreta i hur vägarna till verkligt inflytande kan se ut, säger hon.

Rebeckas tre tips för ett bra skolval

  1. Bilda en projektgrupp på skolan, med både vuxna och elever. Planera tidigt för olika aktiviteter och jobba för att alla elever ska veta att de har möjlighet att delta i skolvalet i höst.
  2. Gå ihop med närliggande skolor och ha valet i en gemensam lokal, det finns exempel där till exempel fristående och kommunala skolor gjort gemensam sak. Det behöver inte vara en lokal på den egna skolan.
  3. Delta i de digitala träffar som MUCF arrangerar, där finns möjlighet att ta del av inspiration och erfarenhetsutbyten. Håll utkik på MUCF:s webbplats

Läs mer om Skolval 2022 här