Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Stärkt ledning i en snabbt växande organisation

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

AcadeMedia har vuxit både i Sverige och internationellt de senaste åren. Därför behöver ledningsfunktionerna på AcadeMedia både förstärkas, och utvecklas. Koncernledningen utökas, och grund- och gymnasiesegmenten får varsin ledning.  

Grund- och gymnasiesegmenten, som haft samma chef sedan 2019, får varsin ledning den 1 juni. Lotta Krus blir chef för grundskolesegmentet, Jimmy Kjellström tf chef för gymnasiesegmentet samt administrativ direktör på AcadeMedia. Båda tar plats i koncernledningen. Ett pressmeddelande med alla förändringar har skickats nu på morgonen.

– Både grund- och gymnasieskolesegmentet har vuxit mycket, därför tror vi det är klokt att de har varsin chef, säger Marcus Strömberg, VD.

De staber som nu arbetar med både grund- och gymnasieskolor ska påverkas så lite som möjligt.

– Just nu ska vi ändra så lite vi kan. Här ska segmentsledningarna tillsammans med berörda stabschefer och Jimmy Kjellström, som blir administrativ direktör, skapa en bra organisation, fortsätter Marcus Strömberg.

Från NO-lärare till segmentschef

Lotta Krus som den 1 juni blir segmentschef för grundskolorna har gjort en lång karriär inom AcadeMedia.

– Det var inom grundskolorna jag började och jag ser jättemycket fram emot att få komma tillbaka dit och få lära känna alla fantastiska verksamheter ännu mer, säger hon.

Lotta Krus är idag utbildningsdirektör för AcadeMedias kreativa gymnasieområde. Hennes första jobb på en skola som idag ingår i AcadeMedia var på Vittra Forsgläntan i Kungsbacka där hon 2001 anställdes som lärare i NO för årskurs 4-9. Sedan dess har Lotta Krus haft ett antal tjänster som ledare inom AcadeMedia, från rektor till utbildningsdirektör.

Jimmy Kjellström, som den 1 juni blir administrativ direktör samt tf segmentschef för gymnasiet är även han en långvägare inom vår organisation. Karriären började år 2000 som lärare på LBS Kreativa gymnasiet i Varberg, ämnena han undervisade i var databaser och programmering.

– Jag ser otroligt mycket fram emot att bidra med mina kunskaper och erfarenheter som jag byggt upp under tiden på AcadeMedia. De dryga 20 år jag varit här har varit oerhört lärorika, att få jobba med utbildning och med framtiden är ju faktiskt det viktigaste man kan göra, säger Jimmy Kjellström.

Ny segmentschef för gymnasiet ska rekryteras

Jimmy Kjellström har haft ett antal olika uppdrag inom AcadeMedia, från rektor till utbildningsdirektör och biträdande chef för samtliga grund- och gymnasieskolor inom AcadeMedia. I början av karriären var ett av uppdragen att starta nya skolor, de senaste åren har han främst arbetat med att få alla centrala processer som skapar förutsättningar för skolorna att bedriva bra verksamhet, att fungera så bra som möjligt. Som administrativ direktör på AcadeMedia är uppdraget att göra just det, fast nu för hela koncernen.

Ett av hans uppdrag från den 1 juni är att tillsammans med VD Marcus Strömberg rekrytera en ny segmentschef för gymnasiet

AcadeMedias förskolor i Sverige, Norge och Tyskland har de senaste året haft VD Marcus Strömberg som tf segmentschef. Från den 1 juli blir Veronica Rörsgård, nu chef för Pysslingen Förskolor, segmentschef för våra förskolor som sedan den 1 april även inkluderar två förskolor i Nederländerna (se pressmeddelande här). Marcus Strömberg säger så här om den nya organisationen.

– I och med att vi nu går in i ytterligare ett land, och när pandemin nu klingar av ska öka tillväxttakten i Tyskland, är det dags att forma en starkare organisation för vårt förskolesegment. Veronica har utvecklat våra svenska förskolor på ett bra sätt och jag är glad att hon har tackat ja till detta större uppdrag.

Ny chef för den operativa verksamheten – Karl Sandlund

Jimmy Kjellström och Lotta Krus tar plats i AcadeMedias koncernledning, liksom Karl Sandlund som får den nyinrättade rollen som operativ direktör.

– Vi behöver förstärka och utveckla även koncernledningen, därför inrättas en ny roll som chef för AcadeMedias operativa verksamhet, säger Marcus Strömberg.

– Det är med stor glädje jag välkomnar Karl som ny operativ direktör på AcadeMedia och som en del av vår koncernledning. Karls omvittnade goda ledaregenskaper och erfarenhet av att driva förändringsarbete kommer att vara viktiga för AcadeMedias framtida utveckling, fortsätter han.

Karl Sandlund arbetar idag som Chief Commercial Officer på SAS. Han har arbetat på SAS sedan 2004 i en rad olika ledande befattningar och har suttit i SAS koncernledning sedan 2014. Karl Sandlund är civilingenjör i Industriell ekonomi från Tekniska Högskolan vid Linköpings Universitet.

– Jag ser verkligen fram emot att få vara med på den resa AcadeMedia gör för att säkra en högkvalitativ utbildningssektor för alla. Jag har mycket att lära om sektorn, samtidigt som jag hoppas kunna bidra med min erfarenhet och kunskap. Det ska bli väldigt roligt och spännande att få vara del av en organisation som hela tiden vill förändras och göra bättre, och alltid tar ett stort samhällsansvar, säger han.

AcadeMedias koncernledning kommer efter förändringarna att se ut som följer:

Marcus Strömberg – VD

Katarina Wilson – CFO

Karl Sandlund – COO (tillträder senast 4 oktober)

Christer Hammar – chef vuxenutbildningssegmentet

Lotta Krus – chef grundskolesegmentet (tillträder 1 juni)

Veronica Rörsgård – chef förskolesegmentet (tillträder 1 juli)

Kristofer Hammar – affärsutvecklingsdirektör

Jimmy Kjellström – administrativ direktör (tillträder 1 juni)

Paula Hammerskog – kommunikationsdirektör

Lisa Oldmark – HR-direktör

Vakans (tf. Jimmy Kjellström) – chef gymnasiesegmentet