Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Nu införs tvåfaktorsinloggning på medarbetarwebben

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Som ett led i AcadeMedias arbete med att stärka den digitala säkerheten kommer flera system inom kort att omfattas av tvåfaktorautentisering (2FA). Det betyder att om du varit utloggad eller loggar in på nytt i ett system som går över till 2FA kommer du behöva bekräfta din identitet både med den vanliga inloggningen och via sms. Det gäller nu främst medarbetarwebben och sedan löpande med andra system. Syftet är att skydda oss mot obehöriga.

2FA används redan i outlook, teams, onedrive, sharepoint, Google, Medvind och HR-plus. 2FA införs efterhand för alla system med koncerngemensamt inloggning (SSO), till exempel medarbetarwebben. Inloggningen kommer att se ut som du är van vid från ovanstående system  Klicka här för att se hur inloggningen kommer att se ut se ut. Mer information finns här.

Välkommen att kontakta Academedia IT:s servicedesk på 0771-79 44 00 om du har frågor!

Läs mer om utbildningen om digital säkerhet via länken.