Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

 1. Ring din närmaste chef.
 2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
 3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
 4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
 5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
 6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Utökade möjligheter att signera avtal digitalt

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Nu är det möjligt att signera både anställningsavtal och anställningsförändringar digitalt. Ändringarna görs för att det ska bli enklare och säkrare för dig som chef att göra rätt. De förändringar som omfattas är:

 • Arbetsställe
 • Befattning
 • Övertidsrätt
 • Semesterrätt
 • Förlängning av pågående visstidsanställning
 • Anställningsform
 • Justering av sysselsättningsgrad (inte tillfällig ökning)
 • Ändring av startdatum

Du som chef lägger ett ärende via formuläret som finns på Servicewebben. Om du vill skicka det till medarbetarens privata mejladress skriver du in det i formuläret. När löneavdelningen har administrerat ärendet får du en länk till en portal där du loggar in med bank-id och granskar och signerar avtalet. Därefter får medarbetaren möjlighet att göra samma sak. När det är klart får ni båda en bekräftelse med ett bifogat avtal. Avtalet arkiveras sedan i HR+ under medarbetarens personarkiv.

På servicewebben finns manual för digital signering för medarbetare och en utbildning och manual för chefer.