Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Bra att tänka på inför politikerbesök på skolor

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Det är knappt fem månader kvar till det svenska riksdagsvalet och flera partier vill besöka skolor under valrörelsen. I år kommer många av AcadeMedias skolor även att arrangera egna skolval och inför det är det vanligt att man skapar forum där elever och politiker kan mötas. 

Ofta är det ungdomsförbunden som vill komma och berätta om sin politik.  

-Att bjuda in politiker är bra så länge som det ingår i undervisningen och så länge som skolan aktivt bjuder in partier efter att ha gjort ett objektivt urval, säger Paula Hammerskog, kommunikationsdirektör på AcadeMedia.  

Rektor beslutar

Kravet om ett objektivt urval står i regeringsformen. Bjuder man in politiska partier till skolan ska man göra det på ett sakligt och opartiskt sätt.   

-Det går alltså inte att bjuda in enstaka partier, eller helt enkelt tacka ja till de partier som själva hör av sig. Det är vanligt att bjuda in samtliga riksdagspartier eller alla partier som sitter i kommunfullmäktige. Det finns inget krav på att alla partier som bjuds in måste komma, däremot att inbjudan är objektiv och samtliga partier i det urval man gjort får en inbjudan, säger Paula Hammerskog. 

-Det är rektor som beslutar om man ska bjuda in politiker till skolan eller inte, och hur man gör sitt urval. De flesta skolor som arrangerar skolval bjuder in politiker, hos andra varierar det, säger hon. 

Paula Hammerskog har svarat på frågor från rektorer inom AcadeMedia inför det svenska valet sedan 2010. De vanligaste frågorna har hela tiden varit hur man gör med partier som på något sätt kan vara kontroversiella, och hur man gör med partier som propagerar utanför skolan. Det senare handlar ofta om små partier, som sällan blir inbjudna till skolans lokaler.  

Alla eller ingen

-Det är inte särskilt vanligt men det händer att politiker dyker upp och delar ut flygblad eller pratar med elever utanför skolans område. De har ingen rätt att oinbjudna komma in på skolan, men jag brukar säga att det bästa är att gå ut och prata med dem. Det är en viktig del av vår demokrati att alla kan uttrycka sin åsikt, och så länge som de inte stör eller gör något olagligt, är det svårt att se något problem med att de är där, säger Paula Hammerskog.  

När det gäller partier som kan uppfattas som kontroversiella måste man fundera på vilka det är och varför man tycker så. Här kommer kravet på objektiv inbjudan in. Man kan inte avstå från att bjuda in något parti utifrån sina egna värderingar eller politiska åsikter.  

-Det gäller även om ett parti har åsikter som strider mot skolans värderingar. Om man är orolig för att det blir svårt att genomföra besök av politiska partier på ett bra sätt är det bättre att avstå helt, säger Paula Hammerskog.

Debatt eller samtal

Skolor som väljer att bjuda in politiska partier kan göra på många olika sätt. En del ordnar debatter där politikerna får debattera med varandra, andra bjuder in partierna till undervisningen där de både kan berätta om sin politik och svara på elevernas frågor. Ytterligare andra låter politikerna ha ett bokbord eller liten utställning dit eleverna kan komma för att diskutera och ställa frågor.  

-Det viktiga är ju att man gör det på ett sätt som blir bra för eleverna på skolan och ger alla partier som bjuds in samma möjlighet att möta eleverna, säger Paula Hammerskog. 

Mer information hos Skolverket

På Skolverkets webb finns bra information om hur man ska tänka kring politisk information i skolan. 

Stöd finns att få

Om du har frågor, eller vill diskutera lämpligt upplägg, får du gärna kontakta Jenny Wahlberg, som är kommunikationschef för AcadeMedias grund- och gymnasieskolor, Alice Teodorescu Måwe, som är chef för samhällskontakter på AcadeMedia, eller Paula Hammerskog.  

Paula.hammerskog@academedia.se
jenny.wahlberg@academedia.se
alice.teodorescu@academedia.se 

Andra typer av politikerbesök

En angränsande fråga är politiker som tillsammans med media vill besöka en förskola eller skola för att prata med elever och medarbetare, ibland i samband med ett politiskt utspel. Sådana frågor kan komma både från lokalpolitiker och riksdagsdito, ibland även från ministrar. Får din skola en sådan förfrågan, hör gärna av dig till någon av personerna ovan. 

Anmäl er skola till Skolval 2022

Vill ni arrangera skolval? Här finns mer information om hur ni anmäler er och en lista på vilka skolor som redan gjort det.