Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Skolval 2022 – erfarenhetsträff 5 maj

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Cirka 90 skolor inom AcadeMedia har anmält att de ska arrangera egna skolval i höst. På många håll pågår nu planering för hur man ska få så många elever som möjligt att engagera sig och vilja rösta. 

Behöver er skola inspiration kring vad man kan göra kopplat till skolvalet? Då kan ni anmäla er till en första digital erfarenhetsträff den 5 maj.  

På träffen får ni ta del av information om skolvalet och höra om flera exempel på skolvalsarbete som planeras och pågår runtom i landet. 

Anmäl dig innan den 3 maj, antalet platser är begränsat. Läs mer här