Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

110 administratörer delade erfarenheter

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

”Det bästa var all den energi och inspiration som har strömmat ut från både föreläsare och administratörskollegor. Det har varit strålande!”. Det sa skoladministratören Carina Svärd från Klara Teoretiska Gymnasium i Karlstad när den första gemensamma träffen för administratörer inom AcadeMedia gick av stapeln i Stockholm.

Administratörer och intendenter är ofta nyckelpersoner som skapar förutsättningar för att verksamheterna ska fungera. Under pandemin hörde flera administratörer av sig till AcadeMedia Academy och uttryckte ett behov av att få träffa, och lära av, kollegor från andra verksamheter.

Nätverket startade under pandemin

Hanna Antonsson, internkommunikationsansvarig på AcadeMedia, startade tillsammans med Anna Berg på AcadeMedia Academy, upp nätverket för administratörer för ett år sedan och har anordnat tio digitala träffar.

– Administratörerna är superviktiga och agerar ofta som spindeln i nätet i verksamheterna. De jobbar ibland i det dolda, men gör ju så att allt fungerar! En del upplever att rollen är lite ensam, även om man har många andra kollegor, säger Hanna Antonsson.

”Träffat nya kollegor från andra verksamheter”

Målet med den första träffen som hölls på plats i Stockholm var att de drygt 110 deltagarna skulle få möjlighet att lära av varandra över verksamhetsgränserna. Under dagen gästades deltagarna av Ami Hemviken och Hajja hjärnfokus. De pratade om motivation och arbetsglädje och hur man skapar ett socialt, effektivt och hållbart arbetsliv på hjärnans villkor. Det fanns också tid för att dela erfarenheter om arbetssätt och verktyg och ställa frågor till stabskollegor som arbetar med IT, lön, HR och vanliga system.

– Jag och mina kollegor är väldigt nöjda med dagen, berättar Claes Drejevik från Hermods vuxenutbildning i Stockholm. Det var ett jättebra arrangemang, bra innehåll och så trevligt att få träffas.

Gänget från Hermods hade bland annat delat erfarenheter med nya kollegor på NTI-skolan. Även Carina Svärd från Klara Teoretiska Gymnasium i Karlstad knöt nya kontakter och hade en inspirerande och intensiv dag.

– Jag är väldigt glad att få vara en del av AcadeMedia. Jag skriver under på de tre värdeorden – mod, passion och tillit. Det är precis det jag känner i min roll. Så det tar jag med mig tillbaka till jobbet, säger Carina Svärd.

Fler träffar framöver

Syftet med administratörsträffarna är att få möjlighet till erfarenhetsutbyte, inspiration och kompetensutveckling. Träffarna riktar sig till administratörer och intendenter inom alla segment.

Nästa digitala träff är den 31 maj på temat “Kommunicera i förändringens tid”. Läs mer och anmäl dig till nästa träff här.