Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Nominera ledare till utvecklingsprogram innan 25 maj

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Nu är det möjligt att nominera ledare till nästa läsårs mentorprogram för nya ledare, mentorprogram för seniora ledare samt till den strategiska utvecklingsgruppen.

Programmen riktar sig till blivande och befintliga ledare inom organisationen som har visat en drivkraft och en vilja att utveckla och utvecklas. Deltagarna får bland annat fördjupa sin ledarskapskompetens, vidga sitt nätverk och dela erfarenheter med andra ledare samt bli tryggare i sitt ledarskap.

Nomineringen är öppen till och med den 25 maj. I formuläret skriver du en kort motivering om varför du tycker att personen ska få möjlighet att delta i ett ledarutvecklingsprogram.

Mer information om respektive program samt nomineringsformulär hittar du när du klickar HÄR.

På bilden ser vi Elin Möller, Ing-Marie Ek, Sarah Stridfeldt och Catarina Higgins som deltagit i den strategiska utvecklingsgruppen under nuvarande läsår.