Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

 1. Ring din närmaste chef.
 2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
 3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
 4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
 5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
 6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Nya roller inom segmenten för grundskola och gymnasiet

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Från den 1 juni delar AcadeMedia upp organisationen för grund- och gymnasieskolorna i två separata segment med var sin segmentschef. Vi har tidigare berättat att Lotta Krus, tidigare utbildningsdirektör för AcadeMedias kreativa verksamhetsområde, blir ny chef för segmentet grundskolor och integrerade förskolor och att Jimmy Kjellström blir tf chef för gymnasiesegmentet samt administrativ direktör.

Följande personer får under sommaren nya roller inom segmenten för grundskola och gymnasiet:

 • Joakim Molander, som fram till idag varit utbildningsdirektör för AcadeMedias teoretiska verksamhetsområde, kommer att tillträda som utbildningsdirektör för AcadeMedias kreativa verksamhetsområde den 1 juli. Han blir därmed chef för skolorna inom Designgymnasiet, LBS och Rytmus samt Internationella Hotell- och Restaurangskolan och Hagströmska Falun. 
 • Jimmy Rosengren kommer att tillträda rollen som utbildningsdirektör för det teoretiska verksamhetsområdet den 1 juli. Detta inkluderar gymnasieskolorna inom Klara Teoretiska, Sjölins, ProCivitas och Donnergymnasiet. Jimmy kommer från rollen som skolchef för ProCivitas och Sjölins gymnasium. 
 • Anna Davidsson tillträder den 1 juni rollen som ny kvalitetschef för grundskolorna och blir därmed chef för teamet av kvalitets- och utvecklingsansvariga samt förskoleutvecklare och fritidshemsutvecklare. Anna har tidigare varit teamledare för kvalitetsarbetet inom grundskolesegmentet. 
 • Karin Widengren tillträder den 1 juni rollen som ny HR-chef för grundskolorna och blir därmed chef för det team av HR business partners och HR-administratörer som arbetar med grundskolorna idag. Karin kommer senast från en roll som HR business partner för Noblaskolorna och Montessori Mondial. 
 • Anna Andersson fortsätter som kvalitetschef för gymnasiesegmentet och lämnar därmed över ansvaret för grundskolorna till Anna Davidsson.
 • Klas Aspegren fortsätter som HR-chef för gymnasiesegmentet och lämnar därmed över ansvaret för grundskolorna till Karin Widengren.  
 • Ida Bergström tillträder som verksamhetsanalytiker inom grundskolesegmentet den 1 augusti. Ida lämnar således sin roll som business controller för kreativa verksamhetsområdet och rekryteringen av hennes ersättare har påbörjats. Ida kommer inledningsvis att arbeta 50 procent i sin tidigare roll för att säkerställa de ekonomiska processerna inför terminsstart för det kreativa verksamhetsområdet. 

Övriga staber kommer liksom tidigare att arbeta med både gymnasie- och grundskolesegmentet. 

För mer information, kontakta de nya segmentscheferna Lotta Krus eller Jimmy Kjellström.