Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Flippad fortbildning – utnyttja det digitala för att värna det analoga 

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

AcadeMedia Academy erbjuder just nu många nya utbildningar för lärare och pedagoger. De senaste är två förinspelade föreläsningar för att utveckla undervisningen i alla ämnen. Vi har träffat Patricia Diaz, doktorand på KTH, föreläsare och författare, som tillsammans med sina kollegor på Preparus, står bakom konceptet med ”flippad fortbildning”.

Flipped classroom, ”flippat” eller omvänt klassrum är en pedagogisk modell som många lärare arbetar efter i undervisningen. Det innebär att tiden i klassrummet nyttjas till samtal, fördjupning och diskussion medan eleverna förbereder sig inför undervisningen genom att till exempel ta del av förinspelade föreläsningar och genomgångar med tillhörande reflektionsfrågor på egen hand. 

Varför ska man jobba med “flippad fortbildning”? 

Precis som att många jobbar med flipped classroom i undervisningen vet vi att vi vinner mycket på att göra på liknande sätt med kompetensutveckling. Det är lätt att utbildningsinsatser blir tomtebloss. Vi utnyttjar värdefull tid till att titta på en bra föreläsning alla tillsammans, men vi diskuterar och jobbar inte alltid vidare med det vi har lärt oss. Vi behöver bli bättre på att utnyttja digitala resurser för att skapa ett mer “analogt” värde när vi ses på plats, till exempel i form av att alla kommer förberedda och redan har börjat tänka.

Ni har tagit fram två förinspelade föreläsningar till AcadeMedias lärare. Vad handlar de om? 

I den ena ger jag konkreta exempel på hur vi kan stötta en språkutvecklande undervisning med digitala verktyg. Den riktar sig främst mot lärare som undervisar årskurs 4 och uppåt. I den andra föreläsningen berättar Camilla Askebäck Diaz hur man kan använda escape room i undervisningen. Den vänder sig till lärare som undervisar alla åldrar från förskoleklass och uppåt. 

Vad får man med sig från föreläsningen om språkutvecklande undervisning? 

Jag förklarar övergripande vad en språkutvecklande undervisning kan innebära och lyfter framförallt fram konkreta digitala verktyg och förklarar hur de kan användas på olika sätt, till exempel för att utgå ifrån elevernas förkunskaper, öka interaktionen i undervisningen och för att arbeta med ord och begrepp.  

Escape room är vanligtvis ett slags spel där deltagaren klurar ut lösningar på problem för att komma vidare till olika fysiska rum. Hur fungerar det att jobba med i undervisningen? 

Camilla Askebäck Diaz berättar i föreläsningen om hur man kan plocka in olika spelelement i undervisningen och designa lektionsaktiviteter utifrån samarbete, problemlösning och storytelling – sådant som står i centrum i ett escape room. Spelifiering är en form av motiverande undervisning.

Hur använder man materialet på bästa sätt? 

Se den förinspelade föreläsningen som en del av en längre process som utgör utgångspunkt för vidare reflektion och diskussion i kollegiet. Föreläsningarna är inspelade, vilket gör att de går att se när som helst. Till hjälp finns ett reflektions- och diskussionsunderlag. Skriv ner och samla reflektioner (kanske anonymt) innan ni ses för att alla ska få möjlighet att sätta ord på sina tankar. Avsätt tid för uppföljande diskussion – antingen fysiskt på plats eller i videomöte – för att processa och problematisera innehållet gemensamt, kopplat till just er verksamhet. Och kom ihåg att kompetensutveckling behöver få ta tid!

Utvärdering och uppföljning är A och O – formulera individuella och/eller gemensamma mål efter att ni har tagit del av föreläsningen. Kanske ska ni prova något konkret i undervisningen? Dela med er av era erfarenheter och insikter kring vad ni har provat, hur det gick och vad ni eventuellt kan utveckla när ni följer upp.

Från och med nu och fram till årsskiftet hittar du två förinspelade föreläsningar inom Digitala verktyg för språkutvecklande undervisning samt Escape room i undervisningen i utbildningswebben.