Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Ny chef för Pysslingen Förskolor

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Sara Lindberg kommer att tillträda rollen som chef för Pysslingen Förskolor den 1 september. Hon efterträder då Veronica Rörsgård som går vidare internt inom AcadeMedia och blir segmentschef för Internationell Förskola.

-Jag är mycket glad att Sara har tackat ja till att leda Pysslingen Förskolor framöver. Sara har en gedigen erfarenhet av att leda verksamhet både som linjechef och stabschef. Hon har också ett mycket uppskattat ledarskap och ett starkt driv för att fortsätta att utveckla verksamheten. Pysslingen Förskolor är en fantastisk organisation och det känns mycket bra att ha Sara vid rodret för den fortsatta resan mot att bli ledande inom svensk förskola, säger Veronica Rörsgård.

Sara har en gedigen erfarenhet av utbildning och började sin resa inom Pysslingen som förskollärare år 1998. Under åren har hon arbetat både som lärare, utvecklingsledare och med kompetensutveckling av pedagoger och ledare. De senaste 10 åren har Sara haft rollen som kvalitetschef och bland annat arbetat fram system för att bedöma förskolornas kvalitet samt bidragit till utvecklingen av den norska förskoleverksamhetens kvalitetsarbete.

De senaste 3 åren har Sara även varit skolchef med ansvar för 16 förskolor organiserade under 3 rektorer. Hon har även haft ansvar för Pysslingens digitaliseringsråd samt drivit  arbetet med Pysslingens måltidsfrågor.

-Det känns väldigt inspirerande att i en ny roll få förtroendet att fortsätta driva utvecklingen av Pysslingen Förskolor utifrån den fina plattform vi byggt upp under många år, säger Sara Lindberg. Jag ser fram emot att tillsammans med alla våra engagerade medarbetare fortsätta arbetet med att skapa trygga och stimulerande dagar för alla våra barn, avslutar Sara.

Har ni frågor är ni välkomna att kontakta:

Veronica Rörsgård, +46 730-55 17 20
Sara Lindberg, +46 707-33 86 76