Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

”Jag känner mig mer lugn och trygg i min roll”

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

För ett år sedan inledde AcadeMedia Academy en ny satsning för resurspedagoger – en grundkurs i pedagogisk och social trygghet. För Nebojsa Petrovic och Belqus Karim har utbildningen hjälpt dem att utvecklas i sina roller och gett dem verktyg som redan gjort stor skillnad i deras arbete på Vittra Västra Hamnen i Malmö.

Kursen, som är ett samarbete mellan AcadeMedia Academy och Vårdyrkeshögskolan, genomfördes på distans under ledning av Maria Bivesjö, utvecklingsstrateg på AcadeMedia Academy och Kristin Donsante, förstelärare på KLARA Teoretiska Gymnasium Stockholm Södra.

Syftet med kursen var att resurspersoner såsom elevassistenter och mentorer i förskoleklass, fritidshem och grund- och gymnasieskolor skulle känna sig ännu mer trygga och grundade i skolans viktiga uppdrag.

Många fördelar med att gå utbildningen tillsammans

Alexander Wickström, biträdande rektor på Vittra Västra Hamnen i Malmö, såg utbildningen som en möjlighet att utmana sina resurspersoner på skolan och ge dem rätt förutsättningar för att stärkas och växa i sina roller. Det ledde till att han anmälde sex medarbetare till utbildningen.

– Resurspedagogerna spenderar mest tid med eleverna men har minst planeringstid. De hinner inte reflektera på samma sätt som övriga yrkesgrupper. Vi har, precis som på många andra skolor, medarbetare med olika bakgrunder och kompetenser. Våra medarbetare har engagemang och vilja, men saknade viss förståelse och behövde fler verktyg. För mig var det viktigt att få med mig alla för att man ska få möjlighet att omsätta sina kunskaper i praktiken och hjälpa varandra, säger Alexander Wickström.

Under årets gång har kursen gästats av föreläsare och psykologer som pratat om allt från hur barns hjärna fungerar till välmående och diagnoser. Mellan varje utbildningstillfälle har deltagarna fått övningar och verktyg att testa i sitt dagliga arbete på skolan. Deras chefer har också fått information om hur de kan stötta sina medarbetare på bästa sätt inför träffarna.

”Jag agerar mer som en ledare nu”

– Efter att jag har gått utbildningen känner jag mig mer säker och har fått bättre självförtroende. Jag har blivit mer lugn och trygg i min roll och jag har lärt mig att planera och förbereda bättre för att arbeta mer förebyggande, säger Belqus Karim, elevassistent.

För Nebojsa Petrovic som också är elevassistent och ibland arbetar som fritidsledare och lärare i bild och idrott har insikterna kopplat till ledarskap varit den största behållningen.

– Vi har pratat mycket om ledarskap och jag känner att jag har vuxit och kan agera mer som en ledare nu. Jag vet hur jag ska ta mig an en grupp. Det handlar inte bara om att stå och delegera. Vår uppgift är att försöka få barnen att bli bättre människor och utvecklas genom vårt sätt att förklara och arbeta. Jag har blivit inspirerad till att fortsätta utbilda mig till kurator, säger Nebojsa Petrovic.

När vi pratar med Alexander är det dagen innan den slutliga examinationen. Det finns lite nerver i luften bland kursdeltagarna som nu är i full gång med de sista förberedelserna. Deltagarna från Vittra Västra Hamnen kommer att genomföra examinationen digitalt från Malmö men de planerar att ha en diplomceremoni vid ett senare tillfälle där alla kan mötas fysiskt.

– Vi ska kasta glitter på hela gänget, det är de väl värda, säger Alexander Wickström.

Nästa omgång startar om ett år. Håll utkik i AcadeMedia Academys utbildningswebb.