Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Modell för skolsamverkan ska inkludera fler placerade barn och unga

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Skolverket, Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) och Socialstyrelsen ska redovisa uppdraget senast den 30 juni 2018

Läs mer här.