Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Dina utvecklingsmöjligheter

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Varmt välkommen till AcadeMedia Academy!

AcadeMedia Academy är AcadeMedias interna akademi för pedagog-, ledar- och medarbetarutveckling. Vi vill skapa möjligheter för att du ska kunna växa i din yrkesroll! Förutom att vi producerar och förvaltar utbildningswebben tar vi fram stöd- och utbildningsinsatser utifrån verksamheters behov, koncernens strategiska riktning och behovet av ledarskap i en föränderlig värld.

Academy kan även hjälpa till med produktion av filmer, utbildningar, livesändningar, konferenser, poddar, m.m.

Hör av dig
Har du frågor, önskemål eller idéer? Mejla till academy@academedia.se

 

 

 

 

Innehållsansvarig

Uppdaterad