Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Dina utvecklingsmöjligheter

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Varmt välkommen till AcadeMedia Academy!

Vi vill skapa möjligheter för att du ska kunna växa i din yrkesroll genom kompetensutveckling och nätverk för lärande och utveckling på vetenskaplig grund. Vi arbetar för att möta AcadeMedias verksamheters behov, koncernens strategiska riktning och behovet av ledarskap i en föränderlig värld.

 

 

 

 

 

Innehållsansvarig

Uppdaterad