Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Bedömning och betygssättning på distans

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Att bedöma på distans kan ge upphov till både frågor och utmaningar kring planering, underlag och betygssättning. Hur gör man rättssäkra bedömningar i det här läget? Hur bedömer man yrkesämnen på distans? Hur ska man tänka kring inställda nationella prov?

I denna film besvarar Pernilla Lundgren och Anna Karlefjärd – från våra distansutbildningar om bedömning via Karlstads universitet – frågor och case från våra lärare runt om i Sverige. Lyssna till vad de menar med att ”tänka simhopp”, om att nöja sig med ”en fågel i handen” och om att använda varandra som läroböcker i denna film om att bedöma på distans från Academy. En textad version kommer läggas upp den 30 april.

Frågor och svar

Ta del av de frågor och case som lärare runt om i landet skickat in till AcadeMedia Academy.

Stödmaterial

I AcadeMedia Academys utbildningswebb finns mer stödmaterial för lärare.

Innehållsansvarig

Uppdaterad