Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Kontakt med Academy

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Få koll på vad som är på gång – följ oss i sociala medier!

Facebook och Workplace

Kontaktuppgifter
Har du frågor, funderingar eller idéer? Mejla till academy@academedia.se
Besöksadress: Adolf Fredriks kyrkogata 2, Stockholm

Ska ni anordna ett större evenemang?
Fyll i dokumentet till höger.

 

Innehållsansvarig

Uppdaterad