Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Ledare för ledare

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Ledare för ledare är ett återkommande seminarium för de ledare inom AcadeMedia som ansvarar för andra ledare. Syftet med ledarseminarierna är att vara en arena för erfarenhetsutbyte där vi skapar gemensam förståelse för koncernens nuläge och strategiska arbete framåt, samt diskuterar aktuella frågor tillsammans. Seminarierna äger rum fyra gånger om året, i samband med att AcadeMedias kvartalsrapport släpps.

Har du frågor? Mejla academy@academedia.se

Innehållsansvarig

Uppdaterad