Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Ledare för ledare

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Ledare för ledare är ett återkommande seminarium för de ledare inom AcadeMedia som ansvarar för andra ledare. Syftet med ledarseminarierna är att vara en arena för erfarenhetsutbyte där vi skapar gemensam förståelse för koncernens nuläge och strategiska arbete framåt, samt diskuterar aktuella frågor tillsammans. Seminarierna äger rum fyra gånger om året, i samband med att AcadeMedias kvartalsrapport släpps.

Har du frågor? Mejla academy@academedia.se

Innehållsansvarig

Uppdaterad