Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

 1. Ring din närmaste chef.
 2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
 3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
 4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
 5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
 6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Årets innovatör 2016

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Hur ser vi till att ha attraktiva koncept som ger våra barn, elever och vuxendeltagare de färdigheter och kompetenser som kommer att krävas även i framtiden? AcadeMedia vill med priset för årets innovatör premiera och synliggöra de chefer som på ett nytänkande och visionärt sätt har arbetat för att utforska och anpassa ledarskapet och verksamheten till en arbetsmarknad och omvärld som blir alltmer globaliserad och digitaliserad.

Kriterier

Årets innovatör…

 • vågar prova nya vägar och uppmärksamma och lyfta initiativ från medarbetare.
 • har på ett nytänkande och visionärt sätt verkat för utvecklingen av sina medarbetares potential.
 • agerar innovativt och kreativt i sitt ledarskap med förankring i forskning och beprövad erfarenhet i sitt ledarskap.
 • skapar och delar med sig av betydande innovationer och förbättringar som även kan användas i andra verksamheter än den egna.
 • ser och agerar på händelser i omvärlden som påverkar verksamhetens framtid, samt tar tillvara på utvecklingsmöjligheter och vågar tänka nytt på såväl existerande som nya marknader.

Vinnare

Ann-Sofie Sydow, The Game Assembly

Motivering

Ann-Sofie Sydow är hjärnan och kraften bakom att spelutvecklingsföretagen i Sverige står i kö för att anställa studenterna från The Game Assembly.

För att studenterna ska få goda chanser på arbetsmarknaden har Ann-Sofie skapat ett nätverk och nära samarbeten med branschen. Hon är innovativ i många avseenden, där ett exempel är ”VR-Game Jam”. Under en hel helg får studenterna tillsammans med utvecklare från branschen testa den mest moderna tekniken med målet att skapa små spel. Hennes brinnande engagemang när det gäller att koppla näringslivet till studierna har gjort The Game Assembly till landets ledande spelutbildning.

Finalister

Martin Thuvesson, Rytmus Malmö

Motivering

Martin Thuvesson är en lösningsinriktad ledare med starkt elevfokus. Han räds inte att använda okonventionella metoder, han är kreativ och generar många nya idéer som får medarbetare att våga prova nytt och utmana sig själva. Han kan både tänka långsiktigt och agera snabbt när tillfällen dyker upp.

Martin Thuvesson är också innovativ i sitt arbete med internationalisering och Rytmus är idag ett naturligt gymnasieval även för elever på andra sidan Öresundsbron. För Martin är det viktigt att ha god kontakt med näringslivet, genom att se affärsmöjligheter och involvera näringslivet i utbildningen skapar han goda framtidsutsikter för sina elever.


Marianne Bye, Espira

Motivering

Marianne Bye arbetar med ett stort engagemang och ser alltid till att rätt person är på rätt plats. Hon är öppen för idéer och tar sig an utmaningar utan att tveka. Marianne ser ständigt nya möjligheter till förbättring av barnens lärmiljö och medarbetarnas arbetsmiljö, både ute och inne. Samtidigt som hon har ett tydligt fokus på Espiras fokusområden – naturvetenskap, språk och rörelse.

Förskolorna i hennes region är alltid fulla och hon är duktig på att anpassa lärmiljön så att alla barn får de bästa möjligheterna att lära sig så mycket som möjligt.


Därför är priset viktigt

martin

 

”I våra verksamheter är alla innovatörer. Innovation och utveckling ska vara i fokus de kommande åren. Vi ska också ta en tydligare roll i utvecklingen av hela utbildningssystemet med moderna verktyg och arbetssätt, något som kommer att stärka vår roll som det ledande utbildningsföretaget”

Martin Sandgren, vice VD, AcadeMedia

 

 

Innehållsansvarig

Uppdaterad