Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Årets kvalitetspris 2016

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Med AcadeMediamodellen har vi en gemensam styrmodell för att säkerställa och utveckla verksamheternas och undervisningens kvalitet mot en högre måluppfyllelse och lärande. Årets kvalitetspris delas därför ut till en ledare som på ett föredömligt sätt är engagerad i sin enhets/verksamhets resultat och arbetar systematiskt med att förbättra dem.

Kriterier

Årets kvalitetspris…

  • har strukturerad uppföljning av processer och resultat
  • skapar förutsättningar för väl underbyggt beslutsfattande och utvecklingsdrivande styrning och ledning på sin enhet
  • har på ett framgångsrikt sätt höjt resultaten på sin enhet eller har under en längre tid behållit en höga resultat
  • på ett framgångsrikt sätt kombinerat och balanserat kvalitet, resultat, attraktivitet och nytänkande.

Vinnare

Roger Karlsson, IT gymnasiet

Motivering

Roger Karlsson har gjort ett fantastiskt arbete med att höja IT-gymnasiets formella resultat. Genom att vara tydlig, systematisk och analytisk har han tagit sig an utbildningsområdets gemensamma strategier och hjälpt till att bygga de verktyg och strukturer skolorna behövde. Med hjälp av ett tydligt fokus har han stöttat sina rektorer att utveckla sitt pedagogiska ledarskap.

Roger är en uppskattad och närvarande chef som alltid är solidarisk med uppdraget och utbildningsområdets gemensamma utvecklingsarbete. Han har visat på fantastiska resultat när han tillsammans med IT-gymnasiets medarbetare och rektorer höjde andelen elever med gymnasieexamen med över tio procentenheter mellan 2014–2016.

roger-karlsson

Finalister

Bo Berntsson, Framtidsgymnasiet Kristianstad

Motivering

När Bo Berntsson började som rektor på Framtidsgymnasiet i Kristianstad tog han över en enhet med stora kvalitetsutmaningar. När Skolinspektionen granskade skolan i mars 2014 fann de stora brister. Två år senare var skolan helt prickfri och det goda kvalitetsarbetet har därefter fortsatt.

Bo Berndtsson har lyft skolans kvalitet och anseende avsevärt och skolans elever skryter numer om hur bra lärare de har. Han hyser stor omtanke om sina elever och medarbetare, han är orädd, innovativ och har förmågan att agera utifrån resultat och analys. Med en stor dos tillit till sina medarbetare har han ett tydligt ledarskap som ger alla medarbetare på skolan möjlighet att ta ansvar för dess utveckling.

bo-berntsson

Åsa Broander, Pysslingen förskolor

Motivering

Åsa Broander driver sitt förskoleområde genom att definiera, kommunicera och driva kvalitetsutvecklingen tillsammans med sitt team. Hon leder systematiskt genom långsiktiga strategier och kontinuerlig uppföljning. Åsa använder alla möjligheter hon kan för att skapa förutsättningar för medarbetarna att träffas och säkerställa utvecklingen av vardagsarbetet och förskolan. Hon skapar förutsättningar för att medarbetarna själva ska kunna följa upp och ange vidare riktning.

Åsa har förmågan att både förvalta och driva utveckling. De fem förskolor hon leder har olika utmaningar, men med ett strategiskt ledarskap drivs de framåt, alla på sitt sätt, mot högre kvalitet.


Elin Möller, Vittra Vallentuna

Motivering

Med ett tydligt och närvarande ledarskap bygger Elin Möller framgångsrika team. Med elevernas måluppfyllelse i fokus, skapar hon, i samråd med sina lärare, förutsättningar för en undervisning av mycket hög kvalitet. Under Elins ledarskap har skolan på kort tid gjort en kvalitetsresa av sällan skådat slag. Struktur, engagemang och en systematisk resultatuppföljning är några av de framgångsfaktorer som lett fram till att skolan år 2016 tilldelades SiQ:s kvalitetsutmärkelse Bättre Skola, som beskriver skolan som ett nationellt föredöme. I hennes händer har skolans kvalitetsarbete inte bara blivit en förebild i Vittra och AcadeMedia, utan en förebild i hela Skolsverige.


Därför är priset viktigt

marcus-stromberg-1

 

”AcadeMedia går kvalitetsvägen. I våra verksamheter ska alla ha förutsättningarna att nå sina mål och ges de bästa förutsättningarna för att lyckas i livet. Väldigt mycket är riktigt bra i våra verksamheter men vi är inte nöjda förrän 100 % av våra deltagare når sina mål och även sin fulla potential”

Marcus Strömberg, VD, AcadeMedia

 

 

Innehållsansvarig

Uppdaterad