Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

 1. Ring din närmaste chef.
 2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
 3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
 4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
 5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
 6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Årets ledare 2016

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Inom AcadeMedia vill vi fokusera på dem som driver vår kärnverksamhet – pedagogerna och de lokala cheferna – och skapa bästa möjliga förutsättningar för dem att arbeta med lärande, kunskap och bildning. Därför vill vi lyfta årets ledare, som bygger, inspirerar och delar med sig av framgångsfaktorer.

Kriterier

Årets ledare…

 • har visat goda resultat över tid i den enhet/verksamhet som hen har varit ansvarig för.
 • ser en styrka i att både tillhöra det lokala varumärket och ingå i AcadeMedia.
 • har varit chef i både med- och motgång och visat prov på bredd som chef och ledare.
 • har goda referenser från såväl chefer som medarbetare kring sitt ledarskap.
 • är en förebild för andra och genererar en god arbetsmiljö.
 • ser möjligheter till och arbetar för samordning med andra team. Är en förebild gällande teamarbete genom att agera som mentor, handledare eller på andra sätt stötta andra ledare i organisationen.

Vinnare

Malin Castren, Pysslingen förskolor

Motivering

Malin Castrén arbetar med en tydlig förankring i det pedagogiska uppdraget. Med sitt pedagogiska ledarskap är hon ett föredöme för alla sina medarbetare. Detta bekräftade även Skolinspektionen vid deras särskilda granskning av hennes ledarskap som förskolechef.

Hon har arbetat framgångsrikt med en struktur och kulturförändring i sitt förskoleområde. I förändringsarbetet har hon visat på förtroendeingivande ledarskap gentemot medarbetare och föräldrar. Hon utvecklar sitt team i deras uppdrag och får alla medarbetare att känna sig delaktiga som medskapare av sin egen och förskoleområdets utveckling.

Finalister

Pia Johansson, Didaktus Jakobsberg

Motivering

Pia Johansson tillträde rollen som rektor på Didaktus Jakobsberg för snart tre år sedan. Skolan hade då precis undvikit ett vitesföreläggande. Sedan dess har Pia systematiskt utvecklat skolans kvalitet och attraktivitet på ett föredömligt sätt. Med en envishet och tro på varje elevs inneboende förmåga har skolan på riktigt levt upp till sin vision om att ”alla elever förtjänar en andra chans”. Skolan har också fördubblat antalet förstahandssökande och har idag fullt på flera av sina program. Pia Johansson är mycket uppskattad bland medarbetarna och verkar för att sprida Didaktus goda rykte.


Johan Skeppstedt, Vittra Kungshagen

Motivering

Med Johan Skeppstedt i spetsen har Vittra Kungshagen gjort en rejäl förflyttning – både gällande trivsel och gällande kvalitet i skolans och förskolans undervisning. På två år har han lyckats bygga en stark skolidentitet där elevens individuella utveckling är i fokus. Det finns också en stark positiv gemenskap bland både barn, elever och medarbetare. Allt detta utifrån Vittras pedagogiska plattform

Effekten av Johans framgångsrika, synliga och sympatiska ledarskap har lett till att elevantalet, den upplevda kvaliteten och kunskapsresultaten stadigt ökar. Han drivs av en stark tilltro till sina medarbetare, barn och elever. Det är besvarat då han år efter år uppvisar höga ledarskapsindex och har ett stort förtroendekapital.


Därför är priset viktigt

lisa

 

”För att en verksamhet och alla dess elever/deltagare ska lyckas nå 100 % av sin mål vet vi att det lokala ledarskapet är helt avgörande. Våra lokala hjältar ska uppmärksammas och vi vill med detta pris visa för hela världen men även internt vilka fantastiska chefer AcadeMedia har.”

Lisa Oldmark, HR-direktör, AcadeMedia

 

 

Innehållsansvarig

Uppdaterad