Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

 1. Ring din närmaste chef.
 2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
 3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
 4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
 5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
 6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Ledarpriser 2017

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Under Ledarforum 2017 delades fem ledarpriser ut:

 • Årets ledare – Cecilia Hansen, rektor på Jorielskolan, Pysslingen Skolor
 • Årets innovatör – Martin Thuvesson, rektor på Rytmus, Malmö
 • Årets kommunikatör – Catarina Higgins, rektor på Plusgymnasiet, Skövde
 • Årets kvalitetsutvecklare – Linda Johansson, rektor på LBS Kreativa Gymnasiet, Halmstad
 • Årets temapris (digitalisering) – Lena Boström, rektor på Karl Johans Skola, Pysslingen Skolor

Årets hedersomnämnande fick Christer Hammar, chef för AcadeMedias vuxenutbildning.

Läs mer om vinnarna här.