Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

 1. Ring din närmaste chef.
 2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
 3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
 4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
 5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
 6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Årets innovatör 2017

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Hur ser vi till att ha attraktiva koncept som ger våra barn, elever och vuxendeltagare de färdigheter och kompetenser som kommer att krävas även i framtiden? AcadeMedia vill med priset för årets innovatör premiera och synliggöra de chefer som på ett nytänkande och visionärt sätt har arbetat för att utforska och anpassa ledarskapet och verksamheten till en arbetsmarknad och omvärld som blir alltmer globaliserad och digitaliserad.

Kriterier

Årets innovatör…

 • vågar prova nya vägar och uppmärksamma och lyfta initiativ från medarbetare.
 • har på ett nytänkande och visionärt sätt verkat för utvecklingen av sina medarbetares potential.
 • agerar innovativt och kreativt i sitt ledarskap med förankring i forskning och beprövad erfarenhet i sitt ledarskap.
 • skapar och delar med sig av betydande innovationer och förbättringar som även kan användas i andra verksamheter än den egna.
 • ser och agerar på händelser i omvärlden som påverkar verksamhetens framtid, samt tar tillvara på utvecklingsmöjligheter och vågar tänka nytt på såväl existerande som nya marknader.

Finalister

Lotta Krus, verksamhetschef LBS

Motivering

Lotta Krus har varit drivande och genomfört flera innovativa satsningar inom LBS under flera år. E-sport finns nu som fördjupning på ett antal av LBS skolor vilket är den största satsningen som hittills gjorts inom e-sport.

Lotta har också tagit in virtual reality i marknadsföringen och skapat en VR-miljö för potentiella elever. Hon driver också långsiktigt en satsning på aktionsforskning som LBS gör i samarbete med Göteborgs universitet.

Lotta arbetar mycket målmedvetet med ett innovativt tänkande både när det gäller att utveckla verksamheten och för att involvera sina medarbetare att skapa nya, spännande innovationer med fokus på kvalitet och resultat, såväl i det lilla som i det stora.

Annika Samuelsson, utbildningsledare Hermods Norrtälje

Motivering

Annika har under de år som hon ansvarat för SFI i Norrtälje låtit idéer från medarbetarna skapat innovationer. De bästa idéerna prövas hela tiden metodiskt och blir i nästa nivå utvecklingsprojekt med tydliga krav på resultat och mål.

Annika arbetar för elevernas bästa och genom att ta tillvara på allas erfarenheter. Med sitt forskningsnära arbetssätt hittar hon innovativa lösningar som passar var och en.

Annikas arbetssätt har gjort Hermods SFI Norrtälje framgångsrikt med god genomströmning och en hög kund- och elevnöjdhet. Annikas entreprenörsinställning i kombination med rätt kundfokus och tydlig kommunikation har visat sig vara en effektiv kombination när det gäller att utveckla en SFI-verksamhet med goda resultat.

Martin Thuvesson, rektor Rytmus Malmö

Motivering

Martin Thuvesson är en ledare som är mycket kreativ i skapandet av nya idéer. Han driver målmedvetet det kollegiala arbetet med de prioriterade utvecklingsområdena i fokus. Martin har höjt både NKI och NMI och fått fler sökande till skolan.

Martin är innovativ i sitt arbete med internationalisering och var tidig att använda digitala hjälpmedel i utvecklingsarbetet. Martin utvecklar hela tiden nya affärsmöjligheter och har ett nära samarbete med näringslivet för att utveckla skolan.

Med sitt starka ledarskap och goda gehör drivs han av tydliga värderingar där tron på att varje människa kan växa och utvecklas genomsyrar hela verksamheten. Med sin speciella förmåga lyfter han fram alla kompetenser i kollegiet för att de tillsammans ska nå de gemensamma målen på ett innovativt sätt.

Därför är priset viktigt

marcus-stromberg-1”I våra verksamheter är alla innovatörer. Innovation och utveckling ska vara i fokus de kommande åren. Vi ska också ta en tydligare roll i utvecklingen av hela utbildningssystemet med moderna verktyg och arbetssätt, något som kommer att stärka vår roll som det ledande utbildningsföretaget.”

Marcus Strömberg, VD AcadeMedia

Innehållsansvarig

Uppdaterad