Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Årets innovatör 2018

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

AcadeMedia vill med priset för Årets innovatör premiera och synliggöra den chef som på ett särskilt nytänkande och visionärt sätt har arbetat för att utforska och anpassa ledarskapet och verksamheten till en arbetsmarknad och omvärld som blir alltmer globaliserad och digitaliserad. 

Årets vinnare

Stort grattis till Årets innovatör 2018 – Sofia Ekström, affärsområdeschef och rektor på KompetensUtvecklingsInstitutet (KUI). Läs en intervju med henne här.

I år överraskades varje vinnare av AcadeMedias VD Marcus Strömberg. Samtliga vinnare hade fått information om ett internationellt studiebesök, men det var egentligen en förklädd Marcus Strömberg som ville dela ut pris.

Nominering till priset – Sofia Ekström

Sofia arbetar mycket målmedvetet när det gäller att utveckla KUIs verksamhet och skapa nya, spännande innovationer med fokus på kvalitet och resultat. Hon är en energirik och nytänkande ledare, som har ett helhetstänk och alltid kunden i fokus. Hon sprider engagemang och visar stor tillit till sina medarbetare.

Sofia är oerhört passionerad i sitt arbete och beslutsam att nå långsiktiga mål. Under Sofias ledning har KUI under 2018 beviljats fem nya och efterfrågade yrkesutbildningar inom hälso- och sjukvård samt socialt arbete. Utbildningarna är efterfrågade av näringslivet och utvecklade i nära samarbete med branschorganisationer och företag. Genom att involvera näringslivet i utbildningen skapar Sofia dessutom goda framtidsutsikter för KUI:s studerande och elever.

Sofias förmåga att omvandla nya idéer till vardagsinnovationer är av stor vikt för inte bara AcadeMedia och KUI – utan också för medarbetare, deltagare och på sikt också samhället i stort.

Kriterier

Årets innovatör…

  • vågar prova nya vägar och uppmärksamma och lyfta initiativ från medarbetare, och har på ett nytänkande och visionärt sätt verkat för utvecklingen av sina medarbetares potential.
  • agerar innovativt och kreativt i sitt ledarskap med förankring i forskning och beprövad erfarenhet i sitt ledarskap.
  • skapar och delar med sig av betydande innovationer och förbättringar som även kan användas i andra verksamheter än den egna.
  • ser och agerar på händelser i omvärlden som påverkar verksamhetens framtid, samt tar tillvara på utvecklingsmöjligheter och vågar tänka nytt på såväl existerande som nya marknader.

Därför är priset viktigt

Tommy Jarnemark, COO AcadeMedia

Innovation och utveckling är i fokus de kommande åren. Vi ska ta en tydligare roll i utvecklingen av hela utbildningssystemet med moderna verktyg och arbetssätt, något som kommer att stärka vår roll som det ledande utbildningsföretaget.

Samtliga våra medarbetare är en del av att driva den innovation som gör AcadeMedia redo för morgondagen. 

Innehållsansvarig

Uppdaterad