Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

 1. Ring din närmaste chef.
 2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
 3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
 4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
 5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
 6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Årets kvalitetsutvecklare 2018

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Genom vår kvalitetsmodell ”AcadeMediamodellen” säkerställer vi att varje barn, elev och deltagare får goda förutsättningar för sitt lärande, att undervisningen ständigt förbättras och att vi hela tiden går i riktning mot allt högre måluppfyllelse. Årets kvalitetspris delas ut till en ledare som på ett systematiskt och föredömligt sätt arbetar med hela den här kedjan och på så sätt lyckas nå riktigt goda resultat på den egna enheten.

Årets vinnare

Stort grattis till priset som Årets kvalitetsutvecklare – Åsa Broander, förskolechef Pysslingen Förskolor. Läs en intervju med vinnaren här.

I år överraskades varje vinnare av AcadeMedias VD Marcus Strömberg. Samtliga vinnare hade fått information om ett internationellt studiebesök, men det var egentligen en förklädd Marcus Strömberg som ville dela ut pris.

Nominering till priset – Åsa Broander

Åsa har många års erfarenheter av att driva ett kvalitativt, långsiktigt och systematiskt arbete för att bredda och fördjupa kvaliteten på de förskolor hon leder. Hon har en väl fungerande struktur för verksamhetens systematiska uppföljning och utveckling, och hon skapar förutsättningar för att kollegialt utvecklingsarbete blir en naturlig del av vardagen.

Åsa tror på varje medarbetare och utmanar var och en utifrån deras förutsättningar. Hennes ledarskap bidrar till stor delaktighet och gemensamt engagemang. Åsa är mån om att medarbetare deltar i sammanhang utanför förskolan som till exempel försteförskollärarsatsning och föreläsningar. Det leder till medarbetare växer och också till nya kunskaper och perspektiv till hela förskolan.

Åsa skapar stort engagemang och god kvalitetsmedvetenhet bland sina medarbetare, och hon sitter inte still. Inte alls långt efter Åsas nya, utökade uppdrag våren 2018 märktes förbättringar i verksamheten. Kort sagt. Åsas ledarskap är mycket effektfullt!

Kriterier

Årets kvalitetsutvecklare…

 • har ett väl utvecklat och systematiskt kvalitetsarbete för att följa upp och förbättra såväl förutsättningar som processer och resultat.
 • har skapat ett högt engagemang i kvalitets- och utvecklingsarbetet på den egna enheten
 • har sett till att det bedrivs ett systematiskt kollegialt utvecklingsarbete för att höja undervisningens kvalitet
 • har skapat en god lärandekultur på den egna enheten
 • har höjt eller under längre tid bibehållit goda resultat i alla kvalitetsaspekter

Därför är priset viktigt

Ingela Gullberg, kvalitetschef AcadeMedia

AcadeMedia har valt att gå kvalitetsvägen där vår övergripande målsättning är att 100 % ska i mål. Vi behöver ledare som i en vardag fylld av utmaningar kan hålla fokus på det övergripande uppdraget och med tydlighet, entusiasm och höga förväntningar förmedlar det till sina medarbetare. Så att medarbetarna i sin tur gör allt som står i deras makt för att få barnen, eleverna eller deltagarna att kunna nå sina mål.

Innehållsansvarig

Uppdaterad