Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Årets temapris – Attraktiv arbetsgivare 2018

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Att vara en attraktiv arbetsgivare är en viktig förutsättning för att klara vårt uppdrag. Vi vill skapa möjligheter för alla vår medarbetare att lära och utvecklas. Priset Årets arbetsgivare tilldelas den ledare som utmärkt sig extra mycket för att finna nya vägar att vara attraktiv arbetsgivare och att möjliggöra för medarbetare att växa tillsammans.

Årets vinnare

Stort grattis Berit Olsson, rektor på Karin Boyeskolan i Motala, till priset Årets temapris – Attraktiv arbetsgivare. Läs en intervju med Berit här.

I år överraskades varje vinnare av AcadeMedias VD Marcus Strömberg. Samtliga vinnare hade fått information om ett internationellt studiebesök, men det var egentligen en förklädd Marcus Strömberg som ville dela ut pris.

Nominering till priset – Berit Olsson

Berit är en trygg och senior ledare, som under lång tid varit en stabil pelare för medarbetare att hålla sig fast i. Hon står imponerande stadigt i det korsdrag rektorskapet innebär och utvecklar sin enhet, som nu är attraktiv långt utanför kommunens gränser.

I verksamhetens trygga miljön på skolan frodas nytänkande och innovation. Det sker i en perfekt balans med uthållighet och kräsenhet som ger enheten en framåtriktning liknande den av en ångvält som dag för dag rullar framåt utan att kunna stoppas.

Berits ledarskap får människor att växa och utvecklas. Hon sprider glädje och energi. Det är svårt att undvika att bli engagerad om du har henne som kollega eller chef. Hon är kort sagt en förebild, för alla.

Kriterier

Årets temapris – attraktiv arbetsgivare…

  • har på ett nyskapande sätt utvecklat och kommunicerat sitt medarbetarerbjudande till både befintliga och blivande medarbetare
  • har på ett nytänkande och visionärt sätt verkat för utvecklingen av sina medarbetares potential.
  • främjar nytänkande och innovativa idéer när det gäller att stärka och visa attraktionskraft
  • har skapat ett högt engagemang som förenar alla medarbetare i enhetens utvecklingsarbete

Därför är priset viktigt

Lisa Oldmark, HR-direktör AcadeMedia

Att utveckla oss som arbetsgivare har länge varit ett prioriterat område för oss inom AcadeMedia eftersom vi tycker att alla medarbetare förtjänar en bra chef.

 Vi vet också att hur vi agerar som arbetsgivare är helt avgörande för att kunna rekrytera rätt kompetens nu och i framtiden.

Genom vårt sätt att verka och hur vi bemöter varandra visar vi på attraktiviteten i vår verksamhet för alla vi möter.

Innehållsansvarig

Uppdaterad