Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Supportprogrammet

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Hösten 19/20 startade AcadeMedias stora satsning för anställda inom AcadeMedia Support. Programmet ska stärka samhörigheten i koncernen, öka kännedomen om AcadeMedia som organisation och bidra till medarbetares utveckling.

På programmet varvas teori, praktiska workshops och erfarenhetsutbyten i mindre basgrupper. Alla deltagare får dessutom möjlighet att besöka en av våra utbildningsverksamheter. Programmet kommer att genomföras för nya medarbetare varje år framöver.

Läs mer om programmet här. Anmälan till nästa omgång startar i höst.

Har du frågor om nuvarande omgång – mejla academy@academedia.se

Innehållsansvarig

Uppdaterad