Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Supportprogrammet

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Hösten 19/20 startade AcadeMedias stora satsning för anställda inom AcadeMedia Support. Programmet ska stärka samhörigheten i koncernen, öka kännedomen om AcadeMedia som organisation och bidra till medarbetares utveckling.

På programmet varvas teori, praktiska workshops och erfarenhetsutbyten i mindre basgrupper. Alla deltagare får dessutom möjlighet att besöka en av våra utbildningsverksamheter. Programmet kommer att genomföras för nya medarbetare varje år framöver.

Läs mer om programmet här. Anmälan till nästa omgång startar i höst.

Har du frågor om nuvarande omgång – mejla academy@academedia.se

Innehållsansvarig

Uppdaterad