Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Fjärrundervisning moderna språk

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

AcadeMedia Språkcentrum har tillsammans med gymnasiesegmentet genomfört ett pilotprojekt i fjärrundervisning moderna språk tyska och franska steg 3. Inför läsåret 2018/19 planeras att AcadeMedia Språkcentrum ska anordna fjärrundervisning i moderna språk och erbjuda detta till gymnasieskolor i Sverige. Finns grundskolor som önskar fjärrundervisning i moderna språk behöver en separat kontakt med AcadeMedia Språkcentrum tas.

Fjärrundervisning moderna språk

AcadeMedia Språkcentrum har inför läsåret 2018/19 schemalagt ett antal kurser i utvalda moderna språk där behov av fjärrundervisning tidigare uttryckts av rektorer. Fjärrundervisningen sker till en samordnad grupp elever där gruppstorleken hålls mellan 8-13 elever. I klassen kan således elever från olika gymnasieskolor bokas in och genomföra sina studier. För att samordning ska kunna ske finns öronmärkta lektionstillfällen för undervisning i moderna språk och vid beställning kan rektor se vilka lektionspass som finnas att välja mellan. Önskas andra moderna språk än vad som är schemalagt kan rektor snarast kontakta AcadeMedia Språkcentrum. Aktuella kurser och schema för läsåret 2018/19 finns i lila rutan.

AcadeMedia Språkcentrum använder Google Hangouts vilket är en app i G-suite som skolorna har tillgång till genom sina Google-konton. Eleverna använder till exempel öronmärkt dator, sin Chromebook, Ipad (via en app) eller smartphone (via en app) för att gå in i det digitala klassrummet för den schemalagda fjärrundervisningen. På skolan behöver även en medarbetare finnas på plats (så kallad handledare) under fjärrundervisningen som stöd till elev eller eleverna vid uppstart av lektion och vid eventuella frågor.

Organiseringen av rummet där elever med fjärrundervisning ska sitta kan genomföras på olika sätt. Vid beställning av fjärrundervisning kommer AcadeMedia Språkcentrum bistå med råd och rekommendationer för att öka elevernas inlärning och upplevelse av undervisningen.

Några korta tips är:

  • Boka gärna alltid samma grupprum/klassrum för eleverna med fjärrundervisning.
  • Ha en öronmärkt extern dator att koppla upp till det digitala klassrummet så att eleverna kan använda sina egna datorer till att arbeta med.
  • Koppla ljud och bild till en TV samt en högtalare med mikrofon om du har fler än tre elever som ska delta i undervisningen från samma rum.

Prislista och villkor

Varmt välkommen att beställa fjärrundervisning här. Schema, språk och kurser samt interna priser och villkor hittar du i lila rutan.

Innehållsansvarig

Uppdaterad