Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Vilka språk finns tillgängliga?

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

I takt med att skolors behov framträder och önskemål från elever samlas in av skolor, så utökas även AcadeMedia Språkcentrums tillgängliga språk.

Inför läsåret 2018-2019 är nedanstående språk planerade att erbjudas. Dock kan detta förändras då behov kan öka eller minska. Rektor rekommenderas därför alltid att lämna in en beställning oavsett om språket i dagsläget finns eller ej i listan nedan. Ett ökat gemensamt behov kan innebära att rekrytering kan komma att genomföras.

Aktuella språk LÅ18_20180423_PNG

Innehållsansvarig

Uppdaterad