Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Ekonomi

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Här hittar du information som rör olika ekonomiärenden som leverantörsreskontra, intäktshantering, redovisning, skatt och bokslut i bolag. Informationen gäller för- och grundskolan, gymnasiet, AcadeMedia Support och våra staber. Information för vuxensegmentet hittar du på Vuxnet.

Ekonomihandboken är vårt centrala verktyg för alla chefer, administratörer och medarbetare som arbetar med någon av ekonomiprocesserna. Den beskriver det regelverk som gäller för koncernens ekonomiprocesser och angränsande områden. Den syftar till att ge vägledning och säkerställa att vi följer regler och policyer inom koncernen på ett enhetligt sätt.

Ekonomihandboken gäller för den svenska koncernen exklusive vuxensegmentet. De generella reglerna i handboken kompletteras med processbeskrivningar och dylikt i form av bilagor. Både handboken och bilagorna finns här och det finns länkar i handboken till bilagorna så att det blir lättare att hitta.

Kontaktuppgifter Ekonomiservice

För ärenden som rör leverantörsfakturor mejla leverantor@academedia.se eller ring 08-545 610 20. Telefontiderna är 9-11 och 13-15 måndag-fredag.

För ärenden som rör intäkter, kundfakturor, redovisning & bokslut för gymnasieskolor mejla ekonomi_gy@academedia.se.

För ärenden som rör intäkter, kundfakturor, redovisning & bokslut för grundskolor och förskolor ring 08-545 610 30 eller mejla fakturering.fsgr@academedia.se. Telefontiderna är 9-12 och 13-16 måndag-fredag.

För mer info om telefonnummer och mejladresser till bolagsansvariga ekonomer inom redovisning och fakturering gå hit.

 

Vi har även tagit fram en enkel guide från oss på ekonomi som du gärna får ta del av. Du hittar den här.

Innehållsansvarig

Uppdaterad