Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Ekonomi

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Här hittar du information som rör olika ekonomiärenden som leverantörsreskontra, intäktshantering, redovisning, skatt och bokslut i bolag. Informationen gäller förskolesegmentet, grundskolesegmentet, gymnasiesegmentet, AcadeMedia Support och våra staber. Information för vuxensegmentet hittar du på Vuxnet.

Ekonomihandboken är vårt centrala verktyg för alla chefer, administratörer och medarbetare som arbetar med någon av ekonomiprocesserna. Den beskriver det regelverk som gäller för koncernens ekonomiprocesser och angränsande områden. Den syftar till att ge vägledning och säkerställa att vi följer regler och policyer inom koncernen på ett enhetligt sätt.

Ekonomihandboken gäller för den svenska koncernen exklusive vuxensegmentet. De generella reglerna i handboken kompletteras med processbeskrivningar och dylikt i form av bilagor. Både handboken och bilagorna finns här och det finns länkar i handboken till bilagorna så att det blir lättare att hitta.

Kontaktuppgifter Ekonomiservice

Ekonomiservice finns på servicewebben där ni kan få hjälp med sådant som tidigare hanterats på mail, bland annat fakturafrågor, redovisningsrelaterade frågor och beställningar i form av in- och utbetalningar samt behörighet till Opto.

Du kan också ringa till oss på 0771-79 44 02 – öppettiderna är vardagar mellan 09:00 – 12:00.

Vi har även tagit fram en enkel guide från oss på ekonomi som du gärna får ta del av. Du hittar den här.

Innehållsansvarig

Uppdaterad