Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Bolagsordningar

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Bolagsordningar för respektive dotterbolag.

 

AMED-Bolagsordning-100915

AM Support-Bolagsordning-100915

AcadeMedia Services-Bolagsordning-100915

ANL-Bolagsordning-100915

Didaktus AB-Bolagsordning-100621

Didaktus Skolor AB-Bolagsordning-100621

Didaktus Utbildningar AB-Bolagsordning justerad-100621-100819

DBGY-Bolagsordning-100915

FTG i Göteborg-Bolagsordning justerad-100621-100819

FTG i Sverige-Bolagsordning-100621

Bolagsordning-Framtidsgymnasiet Öst AB-100621

FRAM-Bolagsordning justerad-100621-100819

Fria Academien i Skövde-Bolagsordning Justerad-100622-100819

ITG-Bolagsordning justerad-100621-100819

Kista Montessoriskola-5566091400-Bolagsordning-120823

Klaragymnasium-Bolagsordning-131121

Bolagsordning-Mikael Elias Gymnasium AB (f.d. Reagens Simulation)-120615

Montessoriskolan i Linköping AB-556505-3294-130201

NTI-Bolagsordning-100915

Plushögskolan-5564955853-Bolagsordning-110630

Primaskolan Sverige-Bolagsordning-130510

ProCivitas Privata Gymnasiumk (f.d. PC Helsingborg)-Bolagsordning-120615

Pysslingen-Bolagsordning-131211

Rytmus-Bolagsordning-100621

Söder Triaden Förskolor-Bolagsordning-121128

Söder Triaden Skolor-Bolagsordning-121128

Vittragymnasiet (f.d. Vittra)-Bolagsordning-120910

Vittraskolorna (f.d. Törnskogen Utbildning)-Bolagsordning-120910

Innehållsansvarig

Uppdaterad