Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Tidplaner

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

På den här sidan samlar vi tidplaner för olika ekonomiprocesser.

Koncernens övergripande månadsstängningsprocess följer en tidplan som fastställer när de olika delmomenten skall vara klara och vem den ansvarige för processen är.

Notera att vissa avvikelser när det gäller datum och processer kan förekomma för bolag som ligger utanför koncerngemensamma system.

Här finns också AcadeMedias årscykel och mötesplanering.

 

Innehållsansvarig

Uppdaterad