Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Gymnasiets elevhälsoarbete

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

“Elevhälsans mål är att skapa en så positiv lärandesituation som möjligt för eleven” (Vägledning för elevhälsa) och detta sker främst genom det förebyggande och hälsofrämjande arbetet som utförs på varje skola.  Som stöd och inspiration finns den centrala elevhälsan som arbetar på koncernnivå för att förbättra elevhälsan för alla elever på våra skolor.

Här kan ni hitta information och material som kan hjälpa er att skapa ett framgångsrikt elevhälsoarbete. Hitta det du söker genom att klicka dig fram i menyn till vänster eller läs i dokumenten i lila rutan till höger. Om ni har frågor eller förslag kring innehåll eller annat som berör elevhälsa finner ni kontaktuppgifter nedan.

 

Den centrala elevhälsans blogg hittar ni här.

Academy hittar ni aktuella utbildningar under rubriken Elevhälsa

 

Marte Torp, chef centrala elevhälsan/medicinsk verksamhetschef, marte.torp@academedia.se

Kristina Bähr, skolöverläkare, kristina.bahr@academedia.se

Monika Mattsson, samordnande specialpedagog, monika.mattsson@academedia.se

Henrietta Gellert, samordnande skolsköterska, henrietta.gellert@academedia.se

Kontaktuppgifter till elevhälsan på respektive skola kan lämnas av skolans rektor.

Innehållsansvarig

Uppdaterad