Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Hantverksprogrammet

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Inriktning Stylist

Nagelskulptör:

  • Inför APL eller arbete med naglar: Elev kallas för spirometri.
    Godkänd elev: läkarintyg utfärdas för arbete med härdplaster
    Icke godkänd elev: remitteras för vidare utredning.

Ansvarig på skolan (förslagsvis rektor eller yrkesprogramslärare) beställer tid för spirometri hos företagshälsovård.

Innehållsansvarig

Uppdaterad