Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Ny elev

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

När en elev påbörjar sina studier år 1 på gymnasiet eller under pågående läsår i alla årskurser behöver elevhälsans medicinska insats skaffa sig en bild över elevens hälsa, behov av kommande insatser samt tidigare kontakter med skolsköterska och skolläkare.

Journal upprättas i PMO genom import av klasslistor från SchoolSoft varje dygn.
Ingen journal får upprättas manuellt av skolsköterska i PMO. Vid behov kontakta samordnande skolsköterska eller MVC.

Riktlinje för att inhämta tidigare skolhälsovårdsjournal

I samband med att en ny elev börjar på skolan ska skolsköterska omgående inhämta medgivande till att få överföra journal från tidigare skola/vårdgivare.

 • Använd journalrekvisition för respektive verksamhet, se dokument i rutan till höger.
 • Korrigera adressuppgifterna på blanketten så att det överensstämmer med aktuell skola.
 • Innan ifylld rekvisition skickas iväg- skriv datum på rekvisitionen och ta därefter en kopia.
 • Bifoga blanketten Juridiskt underlag för elevs medgivande till medicinsk journal vid behov.
 • Spara kopian tills dess att begärd journal inkommit.

Riktlinje för att inhämta aktuella hälsouppgifter från elev

I samband med att en ny elev börjar sina studier på skolan ska skolsköterskan inhämta aktuella uppgifter om elevens hälsa. Detta görs genom att låta eleven fylla i blanketten Hälsouppgifter. Skolsköterska lämnar ut och samlar in blanketten.

 • Använd blanketten Hälsouppgift, se dokumenten i rutan till höger.
 • Dela ut blanketten till elev vid skolstart.
 • Blankett lämnas ifylld till skolsköterska
 • Hälsouppgiften ska scannas in i PMO
 • Efter att blanketten är inscannat i PMO kan den strimlas
 • Stöd: dokumentet Stöd för hantering av hälsouppgifter, se dokumentet i rutan till höger

Riktlinjer för hantering av journaler gå till Journaladministration

Innehållsansvarig

Uppdaterad